1 oktober 2015

Column Jeannine Peek: ‘Win-win’

Als zeiler ben ik blij met de steeds nauwkeurigere weer- en windvoorspellingen. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar ik ben me er heel goed van bewust wat er achter de schermen moet gebeuren om dergelijke voorspellingen te kunnen doen. Zonder bijvoorbeeld big data is dat onmogelijk.

Niet alleen in onze vrije tijd, maar ook in ons werk en in ons dagelijks leven is ICT alom vertegenwoordigd. Ik word daar heel enthousiast van. Ik zie dat technologie een steeds belangrijkere bijdrage levert aan onze welvaart en ons welzijn. Zo is het verbluffend om te zien welke progressie er wordt geboekt in de oncologie. Dankzij bio-informatica en opnieuw big data is het mogelijk om medicatie te ontwikkelen die op de patiënt is afgestemd. De rol van ICT in de gezondheidszorg gaat al veel verder dan de desktopcomputer bij de afsprakenbalie in het ziekenhuis. Operatierobots maken ingrepen mogelijk die tot voor kort onmogelijk waren. MRI-scans met een omvang van 1 terabyte brengen de hersenen steeds gedetailleerder in beeld. Het zijn technologische ontwikkelingen die zonder ICT niet mogelijk zijn.

Maar toch wordt dat nog niet breed herkend en erkend, ls dat erg? Niet echt. Maar jammer is het wel. Jongeren die nu kiezen voor een informaticaopleiding kunnen straks prima aan de slag binnen de gezondheidszorg. Het verder helpen ontwikkelen van een zorgrobot kan een enorme bijdrage leveren aan het betaalbaar houden van de zorg. Het maatschappelijk belang daarvan is evident. Onze sector is misschien wel te bescheiden in het uitdragen van de eigen successen. Of om duidelijk te maken welke rol ICT inmiddels speelt in alle andere sectoren. Denk aan het hawkeye-systeem in tennis of de ontwikkeling van software in de auto-industrie. Uiteenlopende toepassingen, die uiteindelijk terug te voeren zijn op enen en nullen.

ICT is de aanjager van economische groei. We kunnen er niet om heen dat de digitalisering van onze economie ons land grote kansen biedt. Als Nederland de Digital Delta van Europa wordt, betekent dat nieuwe banen en een beter land om in te wonen en te werken. Tegenhouden heeft geen zin en is ook dom. Door robotisering verdwijnen sommige beroepen, maar komen nieuwe beroepen voor in de plaats. Als daarvoor meer kennis nodig is, moeten we vooral investeren in onderwijs en opleiding. Door ruimte te geven aan innovatie en experimenten kan Nederland de internationale ICT-proeftuin van Europa worden. Dat is een aantrekkelijk vooruitzicht, maar dat lukt alleen als we meer nog dan in het verleden samenwerken met andere sectoren en met de overheid.

Het is een win-winsituatie. De kansen zijn er voor onze economie, maar vooral ook voor mensen. Ik ben er dan ook trots op dat ik werk in de ICT-sector. Ik kijk ernaar uit om als voorzitter van Nederland ICT een bijdrage te leveren aan de groei en ontwikkeling van de sector en aan de groei en ontwikkeling van Nederland in de meest brede zin. Want dat is wat ICT doet.