14 oktober 2016

Codeweek van start met wereldrecord programmeren

ONDERWIJS

Update: het wereldrecord programmeren is verbroken. In totaal deden 11.368 kinderen mee aan de geslaagde recordpoging. 

Afgelopen jaren hebben al veel scholen, kinderen en ouders kennis kunnen maken met programmeren. Een vaardigheid die in de steeds digitaler wordende wereld in bijna alle beroepsgroepen van toepassing is. Maar hoe kun je hier praktisch mee aan de slag op school, thuis en ook daarbuiten? Dit staat centraal tijdens de codeweek. Een goed initiatief, want programmeren is dé manier om kinderen basisbegrip van de werking en toepassing van ICT bij te brengen. Deze manier van denken – computational thinking – is een onmisbare vaardigheid in de digitale wereld.

Om computational thinking te stimuleren ondertekende Nederland ICT vorig jaar samen met andere partijen het CodePact. Met het CodePact zet het bedrijfsleven zich in voor programmeren in het basis- en voortgezet onderwijs. Door bij kinderen vroegtijdig vaardigheid voor programmeren te ontwikkelen, wordt een kweekvijver voor toekomstig talent gecreëerd.

Programmeren en computational thinking moeten zo snel mogelijk een vast onderdeel worden van het curriculum en de examens in het basis- en voortgezet onderwijs. Wij pleiten daar al langer voor. In maart van dit jaar ging de Tweede Kamer akkoord met een advies van commissie Schnabel waarin werd geadviseerd digitale geletterdheid, waaronder computational thinking, op te nemen in het curriculum. Dit advies wordt nu door de overheid verder uitgewerkt.