10 oktober 2016

Nederland ICT: CBS-onderzoek interneteconomie onderstreept impact digitalisering

Nederland ICT vindt dit onderzoek belangrijk en rekent erop dat dit zijn weerslag zal vinden in het beleid van het kabinet. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de meerderheid van de bedrijven nog onvoldoende gebruik maakt van de mogelijkheden die het internet biedt.