1 juli 2016

CBS: ICT-sector levert belangrijke bijdrage aan R&D in Nederland

Van alle bedrijven die aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) doen is 18% een ICT-bedrijf. In de dienstverlening is het aandeel van de ICT-sector zelfs 25%. De meest recente cijfers laten een lichte stijging zien ten opzichte van vorig jaar.

In de periode 2012-2014 was 67% van de ICT-bedrijven technologisch innovatief. Dat percentage is veel hoger dan bij het totaal van bedrijven, schrijft het CBS.

Het CBS signaleert verder dat het aandeel van de ICT-sector in de Nederlandse economie in de loop der jaren steeds verder is gegroeid. Eind 2015 was 4,6 procent van de Nederlandse bedrijven actief in de ICT-sector. De omzet van ICT-bedrijven groeit opnieuw sterker dan die in de totale economie. In 2014 realiseerden Nederlandse ICT-bedrijven 5,4% meer omzet dan in 2013. Voor de totale economie was dat 1,6%.

Ook de bruto toegevoegde waarde en investeringen van ICT-bedrijven zijn bovengemiddeld hoog. De bruto toegevoegde waarde van ICT-bedrijven groeide met 4,2%, tegenover 1,5% voor de Nederlandse economie als geheel. De investeringen van de ICT-sector stegen in 2014 met 14,9%. Voor de totale economie was dat aanzienlijk lager: 2,3%.

De complete publicatie ICT, Kennis en Economie 2016 is te downloaden op de website van het CBS.