20 maart 2019

Aanbestedingen bij de overheid – haal en breng input via ICT Markttoetsen

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

De komende periode organiseert Nederland ICT diverse ICT Markttoetsen. De ICT Markttoets is een product van Nederland ICT om de kwaliteit van ICT-projecten bij overheidsorganisaties te verbeteren door in een vroegtijdig stadium de markt te betrekken bij de plannen. Zie je kansen voor jouw bedrijf? Bekijk de volledige uitnodigingen en criteria van deelname en meld je aan!

Onderstaand de ICT Markttoetsen die we de komende periode organiseren (wordt de komende tijd aangevuld):

Infrastructuur Managed Services – Logius

Donderdagmiddag 28 maart organiseren we in opdracht van Logius een ICT Markttoets voor Infrastructuur Managed Services. Deze ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die infrastructuur-, connectiviteits- en/of beveiligingsproducten en/of -diensten leveren.

Logius levert (netwerk)diensten aan rijksoverheid en lagere overheden. Deze diensten zijn van groot belang in de dagelijkse bedrijfsvoering voor burgers en bedrijven. Infrastructuur Managed Services omvat de huidige gemeenschappelijke hosting-infrastructuur en het dienstenplatform van Logius. Deze wordt gebruikt voor vrijwel alle e-overheidsvoorzieningen (applicaties) die Logius beheert. Het Infrastructuur Managed Services contract met de huidige leverancier loopt eind 2020 af, waardoor Logius het project in de markt gaat zetten. Dit zal gebeuren middels een of meerdere Europese aanbestedingen.

Logius wil voorafgaand aan de vaststelling van de definitieve strategie voor het project en de aanbesteding(en) een precompetitieve marktconsultatie houden en een aantal vragen aan de markt voorleggen. Doel van deze marktconsultatie is om meer informatie te verkrijgen over en zicht te krijgen op de (on)mogelijkheden die de markt biedt om de gewenste oplossing te kunnen realiseren.

Bekijk hier de volledige uitnodiging aan de markt en de criteria voor deelname

Softwareoplossing beheer buitenruimte – Rijksvastgoedbedrijf

Dinsdagmiddag 16 april 2019 organiseren we voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een ICT Markttoets over de aanbesteding van een softwareoplossing voor het beheer van de buitenruimte.

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert naast bouwwerken een grote verscheidenheid aan buitenruimte. Voor het beheer van deze buitenruimte is het Rijksvastgoedbedrijf op zoek naar een goede ICT-ondersteuning. Het Rijksvastgoedbedrijf is van plan hier een aanbesteding voor uit te schrijven. Het RVB heeft behoefte aan een werkende softwareoplossing voor het beheer van de volledige buitenruimte. Dit beheer omvat o.a. groen, wegen, ondergrondse infrastructuur, kust- en oeverwerken, natuurterreinen en sportaccommodaties.

Het RVB wil graag feedback van marktpartijen krijgen ten behoeve van de voorgenomen aanbesteding om op basis daarvan haar verwervingsstrategie zo nodig bij te kunnen sturen.

Bekijk hier de volledige uitnodiging aan de markt en de criteria voor deelname.

Herbouw applicaties digipoort Procesinfrastructuur – Logius

Op 5 april 2019 organiseert Nederland ICT voor Logius een ICT Markttoets over de Digipoort Procesinfrastructuur. Deze markttoets richt zich de verwerving van de dienstverlening voor de herbouw van de applicaties van de Digipoort.

Logius wil de Digipoort Procesinfrastructuur herbouwen. De Digipoort Procesinfrastructuur is een gedeelde intermediaire voorziening – met applicaties (services) – van de overheid, en wordt gebruikt door overheidsorganisaties die geautomatiseerd informatie willen uitwisselen met bedrijven, burgers en andere overheidsorganisaties. De huidige contractperiode voor de dienstverlening loopt af, waardoor Logius de dienst opnieuw in de markt gaat zetten. Dit zal gebeuren middels één of meerdere Europese aanbestedingen. Logius streeft daarbij naar een resultaatgerichte inzet van marktpartijen die past bij de keuze voor SAFe/Agile werken en voorspelbare kwaliteit tegen voorspelbare kosten mogelijk maakt.

Logius wil via een marktconsultatie feedback vragen op haar voornemen tot een dergelijke verwerving. Met deze feedback wil Logius de voorbereiding van de verwerving bijsturen.

Bekijk hier de volledige uitnodiging aan de markt en de criteria voor deelname.

Softwareoplossing omgevingsbeleid – Provincie Zuid-Holland

Op donderdag 11 april 2019 organiseert Nederland ICT voor de Provincie Zuid-Holland een ICT Markttoets over de verwerving van een softwareoplossing voor de ondersteuning van het omgevingsbeleid.

De provincie Zuid-Holland wil haar beleid eenvoudiger, transparanter en toegankelijker maken met behulp van digitalisering. Zij heeft daartoe de afgelopen periode een prototype gerealiseerd om de tot nu toe verschillende sectorale beleidsdocumenten en verordeningen samen te brengen in één integrale omgevingsvisie en één omgevingsverordening. Het prototype omvat functionaliteit voor de totstandkoming en het beschikbaar stellen van de visie en de verordening. De provincie Zuid-Holland is voornemens de markt te vragen haar te helpen de aan de hand van het prototype gedefinieerde functionaliteit in een duurzame oplossing te ontwikkelen. Daarbij heeft de provincie de uitdrukkelijke wens de ontwikkelde software ook beschikbaar te stellen aan andere bij het omgevingsbeleid betrokken overheidspartijen.

De provincie Zuid-Holland wil via een marktconsultatie graag feedback vragen op haar voornemen tot een dergelijke verwerving. Met deze feedback wil de provincie Zuid-Holland de voorbereiding van de verwerving bijsturen.

Bekijk hier de volledige uitnodiging aan de markt en de criteria voor deelname.