17 juli 2018

Burger voor het eerst echt centraal in Agenda Digitale Overheid

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Afgelopen vrijdag werd de Agenda Digitale Overheid, NL DIGIbeter, gelanceerd door staatssecretaris Knops. De agenda zet uiteen hoe het contact van de overheid met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan. Lotte de Bruijn sprak op het podium in het Forum in Zoetermeer haar waardering uit:

“De agenda ademt een nieuwe, frisse wind over de digitale overheid. De burger staat voor het eerst echt centraal.”

Ook was De Bruijn te spreken over het voornemen meer te innoveren en te experimenteren: “De overheid kan als ‘launching customer’ voorop lopen in de ontwikkeling van nieuwe technologieën die de burgers en bedrijven beter kunnen bedienen. En juist die technologie kan ook worden toegepast om achterblijvers in de samenleving ook beter te kunnen helpen.”

In gesprek over samenwerking en inclusie

Naast staatssecretaris Knops en Lotte de Bruijn stonden ook Jeroen van den Hoven, hoogleraar Ethiek en Technologie van TUDelft, en Rutger van Zuidam van Startup Dutchchain op het podium. Samen gingen zij in gesprek over het belang en de invulling van mogelijke samenwerkingen tussen overheid en bedrijfsleven. In een tweede gespreksronde gingen de sprekers op het podium in gesprek over het thema inclusie. Daarna werd de Agenda Digitale Overheid officieel gelanceerd met een gezamenlijke druk op een grote Enter-toets.

Contact met overheid wordt slimmer, toegankelijker en persoonlijker

De Agenda Digitale Overheid is ingericht op drie pijlers: contact tussen overheid en burgers en ondernemers wordt slimmer, toegankelijker en persoonlijker. Bij slimmer werken richt de overheid zich op het benutten van kansen van digitalisering. Daarbij wordt ingezet op investeringen in innovatie, zodat er ruimte is voor experimenten en werken vanuit een permanente bèta-gedachte.

Daarnaast wil de overheid dat contact met hen toegankelijker wordt. Een ander belangrijk onderdeel is daarom inclusiviteit: iedereen moet mee kunnen doen. Door meer te werken via life-events (zoals geboorte, school, verhuizing) worden burgers beter bediend. Daarbij ligt de focus op veiligheid en standaardisering.

Tot slot wil de overheid persoonlijker in contact komen met burgers en ondernemers. Nieuwe technologieën en het gebruik van data vragen echter om extra aandacht bij het beschermen van rechten en publieke waarden. Enerzijds willen mensen optimaal worden bediend met behulp van nieuwe technologie, anderzijds moet er ook aandacht zijn voor transparantie en privacy.

Samen tot innovatieve oplossingen komen via challenges

Bij de uitvoer van de Agenda Digitale Overheid zal de overheid voor diverse maatschappelijke uitdagingen komen te staan. Om te komen tot innovatieve oplossingen voor deze maatschappelijke uitdagingen wil Nederland ICT graag samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de slag om een challenge te organiseren. In deze challenge werken we samen met de wetenschap, startups, studenten en andere maatschappelijke organisaties.