7 maart 2013

BTW-verleggingsregeling definitief op 1 april van start

Wat betekent de BTW-verleggingsregeling voor bedrijven?

Bent u leverancier van zaken als mobiele telefoons, tablet-pc’s, laptops, spelcomputers, chips etc.? U moet dan voortaan zonder BTW factureren bij leveringen van deze goederen aan andere in Nederland gevestigde ondernemers (B2B). De afdracht van BTW wordt namelijk verlegd naar de afnemer. Op de factuur vermeldt u in het vervolg ‘btw verlegd’.

De BTW-verleggingsregeling geldt bij leveringen tussen in Nederland gevestigde ondernemers. Het drempelbedrag is € 10.000,- (exclusief BTW) per soort goed en per levering.

Waarom is de BTW-verleggingsregeling ingesteld?

De FIOD heeft regelmatig omvangrijke fraude geconstateerd bij de handel in mobiele telefoons, tablet-pc’s, laptops, spelcomputers en chips. Bij deze fraude vorderden malafide tussenhandelaren onterecht BTW terug bij de Belastingdienst. De BTW-verleggingsregeling maakt dit soort praktijken vanaf 1 april a.s. onmogelijk.

Sinds 1 juli 2012 hadden ondernemers al de mogelijkheid om de BTW-verlegging toe te passen op de verkoop van mobiele telefoons en chips. Vanaf 1 april 2013 is de BTW-verleggingsregeling voor alle ondernemers verplicht.

Standpunt Nederland ICT

Nederland ICT vindt het positief dat deze fraude wordt aangepakt. Wel betreurt Nederland ICT de extra administratieve lasten. Nederland ICT heeft zich ingespannen om de ingangsdatum van de BTW-verleggingsregeling te verplaatsen naar 1 juli 2013, zodat bedrijven voldoende tijd zouden krijgen om zich op de regeling voor te bereiden. Staatssecretaris Weekers van Financiën houdt vast aan invoering per 1 april a.s.