4 april 2017

Brief aan informateur: nieuw kabinet moet kansen digitalisering benutten

POLITIEK

Het nieuwe kabinet moet zorgen dat Nederland kan profiteren van de kansen die digitalisering ons biedt. Dat is de belangrijkste boodschap van een brief van Nederland ICT aan informateur Schippers. De komende jaren komt de digitale transformatie in een stroomversnelling. Digitalisering gaat grote impact hebben op domeinen als de zorg, mobiliteit, industrie en duurzaamheid. Het nieuwe kabinet moet met toekomstgericht beleid ervoor zorgen dat we economische en maatschappelijke kansen binnen deze domeinen benutten.

Ministerieel topteam en zes ambities

Omdat dergelijk beleid losse ministeries overstijgt, pleiten we in de brief voor het aanstellen van een ministerieel topteam digitalisering. Dit topteam van ministers en ambtenaren moet een gezamenlijke agenda maken om te zorgen voor de juiste randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de digitale economie. Onder randvoorwaarden verstaan we onder andere: voldoende goed opgeleid personeel, goede cybersecurity en genoeg ruimte voor innovatie.

Daarnaast vragen we om een paragraaf in het regeerakkoord waarin het nieuwe kabinet haar visie op de digitale transformatie geeft. We noemen zes ambities die hierbij leidend zijn. Die ambities komen voort uit het manifest ‘Groei door Digitalisering’, dat we vorig jaar in aanloop naar de verkiezingen schreven. Ze worden bovendien breed ondersteund: een coalitie van ruim dertig branche- en belangenorganisaties, waaronder VNO-NCW, deed eind 2016 een gezamenlijke oproep met grotendeels dezelfde punten.

Binnen de huidige politieke verhoudingen zien we voldoende draagvlak en gedeelde standpunten om de digitale economie naar een hoger niveau te tillen. We gaan er dan ook vanuit dat zowel de informateur als de diverse politieke partijen onze oproep ter harte zullen nemen.