11 april 2014

Boeiende presentaties op SaaS Cloud Symposium ‘Cloud for Europe, Europe for Cloud’

SOFTWARE
Saas cloud symposium

Hoe doet Nederland het eigenlijk?

Pim Bilderbeek van the METISfiles liet zien hoe de cloud ervoor staat in Nederland. Volgens de marktvorser is de omslag van on premises naar steeds meer SaaS, PaaS en IaaS duidelijk merkbaar, waarbij vooral de Nederlandse infrastructuur met zijn internetknooppunten en snelle verbindingen een grote rol speelt. Ook presenteerde Bilderbeek de nieuwste versie van de Cloudscape, die een overzicht geeft van het Nederlandse Cloudlandschap.

Pim Bilderbeek: “Nog zo’n 85 procent van de applicaties draait on
premises, maar je ziet een duidelijke verschuiving.”

Overheden in de cloud

Frank van Dam, die werkt als IT Architect / Information Strategist voor het Ministerie van Economische Zaken, gaf de deelnemers inzicht in de cloudstrategie van de overheid en het project Cloud for Europe, een samenwerkingsverband tussen de publieke en private sector, dat het verstevigen van vertrouwen in Europese cloud computing als doel heeft.

Privacy, de Cloud en Big Data

“Privacy is hot,” stelt Udo Oelen, Hoofd Toezicht Private sector bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Oelen besprak tijdens zijn presentatie onder andere hoe privacywetgeving in Europa en de Verenigde Staten fundamenteel verschillen, de Gouden Hooiberg die Big Data is en de impact die het kan hebben op de maatschappij en wanneer hergebruik van gegevens wel en niet is toegestaan.

Van buiten naar binnen kijken

Volgens Ron Tolido, Senior Vice President and CTO Applications Continental Europe, Capgemini, is het voor ICT-bedrijven belangrijk om van buiten naar binnen te kijken. Hoe krijg je klanten zo enthousiast over jouw producten, dat ze de marketing als het ware voor jou doen? Toepassingen die “geboren zijn in de cloud” en daardoor gemakkelijk af te nemen zijn en ook weer gemakkelijk opgezegd kunnen worden, kunnen daar een grote rol in spelen.

Ron Tolido: “De Cloud zorgt voor toepassingen die gemakkelijk te gebruiken
zijn en die een grote meerwaarde hebben. Daar zijn mensen enthousiast over.”

Liefde, vertrouwen en kansen

Volgens John Higgins, directeur-generaal van DIGITALEUROPE, zit het met de liefde onder consumenten voor tech-bedrijven wel goed, maar blijft het belangrijk om te werken aan het vertrouwen in ICT, bijvoorbeeld door samen te werken met authoriteiten waar het gaat om cybercriminaliteit. Daarnaast richt de koepelorganisatie zich volgens Higgins op de digitale interne markt binnen Europa, wil het bevorderen dat Europese bedrijven gebruik maken van de voordelen die ICT biedt en moet er blijvend aandacht zijn voor de Europese arbeidsmarkt en de vaardigheden die een digitaliserende wereld vraagt. Digital Europe – zo benadrukte Higgings -dringt er bij het Europees parlement en de Europese Commissie op aan om ICT niet als een apart onderwerp te behandelen, maar te zien als onmisbaar onderdeel van de verschillende economische sectoren die Europa kent. ICT is de innovatie-as die de Europese economie concurrerend maakt, aldus Higgins.

Heeft u deze editite van het SaaS Cloud Symposium gemist of wilt u het nog eens herbeleven? Bekijk hieronder de korte videoimpressie.