15 april 2016

Blog: Een boeiende week op het gebied van privacy en security

CYBERSECURITY, PRIVACY

Privacy-autoriteiten geven oordeel over Privacy Shield

De Europese privacy-autoriteiten, verenigd in de Article WP29 werkgroep, brachten hun advies uit over Privacy Shield. Deze overeenkomst moet zorgen voor een stevige juridische basis voor de uitwisseling van gegevens tussen Europa en de VS. De autoriteiten constateerden vooruitgang, maar zagen wel ruimte voor verbetering.

Europees Parlement gaat akkoord met privacyverordening

Nog meer privacy-nieuws uit Brussel: het Europees Parlement gaf donderdag haar akkoord aan de langverwachte Europese privacyverordening, de GDPR. Nieuwe Europese privacyregels zijn daarmee weer een stap dichterbij gekomen. Lidstaten hebben nu twee jaar om de nationale wetgeving – in Nederland onder andere de Wbp – aan te passen.

Europees akkoord voor het delen van passagiersgegevens

Het Europees Parlement stemde ook in met het delen van zogenaamde Passenger Name Records. Deze data over vliegtuigpassagiers kan voortaan makkelijker gedeeld worden met nationale overheden. Het past in de bredere ontwikkeling dat overheden voor de bestrijding van terrorisme en criminaliteit vaker bij bedrijven aankloppen voor gegevens, zoals in de veelbesproken zaak van Apple vs. de FBI.

Wet op inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv) naar de Ministerraad

In dat kader is ook de voorgenomen uitbreiding van tapbevoegdheden van geheime diensten relevant. Nederland ICT heeft zich eerder kritisch uitgelaten over de mogelijke gevolgen van deze bevoegdheden voor het vertrouwen in ICT en het gebrek aan waarborgen. Het inmiddels aangepaste wetsvoorstel voor de Wiv is vandaag naar de Ministerraad gestuurd. We blijven het vanzelfsprekend nauwgezet volgen.

Jaarverslagen CTIVD, MIVD, AIVD

Tot slot zijn deze week de jaarverslagen van zowel opsporingsdiensten AIVD en MIVD als toezichthouder CTIVD gepubliceerd. De diensten zien toenemende digitale dreigingen die het verdienmodel van Nederland onder druk kunnen zetten. Ook zijn buitenlandse diensten blijvend geïnteresseerd in de beleidsplannen van de Nederlandse overheid. Het is opnieuw een bevestiging dat bij de ontwikkeling van de digitale economie er permanente aandacht moet zijn voor security.