19 februari 2015

Bestuurslid Jeroen Versteeg geeft gastles in het kader van Geef IT Door

ONDERWIJS

Om jongeren enthousiast te maken voor een toekomst in de ICT is Nederland ICT vorig jaar gestart met het project Geef IT Door. Professionals uit het bedrijfsleven geven scholieren tijdens gastlessen een beeld van de sector en dagen ze uit een carrière in de ICT te kiezen. Jeroen Versteeg, portefeuillehouder Onderwijs & Arbeidsmarkt in het bestuur van Nederland ICT, gaf vorige week het goede voorbeeld. Hij reisde af naar het Amstelveen College voor twee gastlessen aan leerlingen uit de vierde klas HAVO en VWO.

Ton Velzeboer, docent informatica aan het Amstelveen College, meldde de school aan bij Geef IT Door. Hij vindt het goed om zijn leerlingen in contact te laten komen met de wereld buiten de schoolbanken. Versteeg: “Een enthousiaste en gepassioneerde leraar. Als dat op alle scholen zo is, komt het wel goed met het ICT-onderwijs.”

In zijn gastles ging Versteeg in op technologische ontwikkelingen binnen de ICT en de impact hiervan op economie en maatschappij. “De uitdaging is om het zo concreet mogelijk te maken en toch aan te sluiten op de kennis van de leerlingen” aldus Versteeg. Het viel hem op dat leerlingen wel erg bezig zijn met technologie, maar weinig idee hebben van de maatschappelijke impact ervan. Dat kan voor verrassende vragen zorgen. “Een leerling vroeg me welke chips beter zijn: AMD of INTEL” zegt Versteeg lachend, “Die vraag zag ik niet aankomen.”

Het viel hem verder op dat de leerlingen allemaal laptops hebben, maar dat die nog nauwelijks worden gebruikt voor IT-toepassingen zelf. “Er zijn juist allerlei mogelijkheden om binnen andere vakken ervaring op te doen met het gebruik van ICT: vakken als wiskunde, economie en aardrijkskunde lenen zich daar erg goed voor.”

De gastlessen waren ook voor Versteeg zelf erg leerzaam. “Het was leuk om te doen en het geeft een goed inzicht in wat er speelt op scholen, hoe het onderwijs er in de praktijk aan toe gaat.”

Geef IT Door is een initiatief van Digivaardig & Digiveilig, CIO Platform Nederland, Nederland ICT, DHPA en VHTO.