23 april 2018

Nederland ICT: beroepsbevolking moet op grote schaal digitaal bijgeschoold worden

ARBEIDSMARKT, ONDERWIJS

Uit gepubliceerde cijfers van het UWV blijkt dat geen enkele beroepsrichting zo veel krapte kent als de ICT. Het UWV noemt een mismatch in digitale kennis en vaardigheden als belangrijkste oorzaak. Binnen de ICT-sector is deze mismatch al een aantal jaar een urgent probleem. Nederland ICT waarschuwt nu voor het effect op de gehele economie. “Zonder grootschalige omscholing en bijscholing neemt de krapte in alle sectoren toe”, zegt directeur Lotte de Bruijn. Nederland ICT roept staatssecretaris Keijzer daarom op om het verbeteren van digitale vaardigheden een speerpunt te maken van haar digitaliseringsstrategie.

De ICT-sector zit vanzelfsprekend in de voorhoede van de digitale economie, maar andere sectoren digitaliseren snel. Nu al werkt bijna driekwart van de ICT’ers buiten de ICT-sector. De financiële sector is bijvoorbeeld al bijna compleet gedigitaliseerd. “Daar voelen ze het tekort aan mensen met ICT-vaardigheden ook”, zegt De Bruijn. Maar de mismatch in digitale vaardigheden beperkt zich niet tot ICT-beroepen. Nederland ICT liet eind 2017 door onderzoeksbureau The METISfiles berekenen wat de huidige omvang is van de digitale economie. Uit dat onderzoek blijkt onder andere dat op dit moment 1,5 miljoen werknemers afhankelijk zijn van ICT bij het uitvoeren van hun primaire taken. Deze digitale beroepsbevolking zal de komende jaren met een kwart toenemen tot 1,9 miljoen. “Steeds meer functies zijn ICT-gedreven”, zegt De Bruijn. “Dat zorgt voor een enorme productiviteitsverhoging, maar vraagt ook om nieuwe, specifieke vaardigheden. Dat gaat niet vanzelf.” Het is bovendien waarschijnlijk dat onder invloed van nieuwe technologieën als het Internet of Things, machine learning, blockchain en augmented reality het digitale gehalte van beroepen verder toe zal nemen.

Omscholen en bijscholen in digitaliseringsstrategie

Nederland ICT benadrukt dat de digitale transformatie niet los gezien kan worden van maatschappelijke uitdagingen als de energietransitie, krimpregio’s en de betaalbaarheid van de zorg. De SER adviseerde op 18 april dat er voor de energietransitie geïnvesteerd moet worden in het omscholen van mensen om ze technische en digitale vaardigheden bij te brengen. “Maar het probleem is breder dan de arbeidsmarktuitdagingen rondom de energietransitie”, zegt De Bruijn, “Het kabinet moet inzetten op het digitaal om- en bijscholen van de hele beroepsbevolking.” Nederland ICT pleit daarom voor een ambitieuze aanpak om digitale vaardigheden te verbeteren, als onderdeel van de nieuwe digitaliseringsstrategie van staatssecretaris Keijzer. “Door een stevige kabinetsbrede visie kunnen we niet alleen nationale uitdagingen aanpakken, maar internationaal het verschil maken in het versterken van ons vestigings- en ondernemingsklimaat,” aldus De Bruijn.