7 november 2013

Belastingdienst publiceert Nieuwsbrief Loonheffingen 2014

In de huidige nieuwsbrief is informatie opgenomen over:

  • Aanpassing van het partnerbegrip
  • Regeling van vrije vergoeding en verstrekkingen een jaar verlengd
  • Pseudo-eindheffing hoge lonen (crisisheffing) een jaar verlengd
  • Afschaffen afdrachtvermindering onderwijs
  • Aanpassingen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk
  • Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten

Meerdere edities

Over een aantal regelingen moeten nog besluiten worden genomen. Ook zijn de tarieven en percentages voor 2014 nog niet bekend. De Belastingdienst publiceert dan ook meerdere edities van de nieuwsbrief. In elke uitgave wordt naast nieuwe informatie ook alle informatie uit de vorige uitgave opgenomen.