31 maart 2016

Belastingdienst publiceert modelovereenkomst voor inhuur zzp’ers in de ICT

ZELFSTANDIGEN IN DE ICT, HELPDESK JURIDISCH, ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT

Van VAR naar DBA

Op 1 mei 2016 treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Deze wet regelt dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt afgeschaft. In de plaats daarvan wordt er met door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten gewerkt.

De Wet DBA leidde tot veel kritiek, onder andere van Nederland ICT. De nieuwe situatie zorgt voor minder rechtszekerheid voor zowel werkgevers als zelfstandigen. Ook was onduidelijk of er voldoende werkbare modellen goedgekeurd zouden worden. Als gevolg van die kritiek geeft staatssecretaris Wiebes marktpartijen tot 1 mei 2017 om het nieuwe systeem te implementeren. In de overgangsperiode wordt gekeken hoe de nieuwe wet in de praktijk werkt. De handhaving van de nieuwe wet DBA is opgeschort tot juli 2018.

Modelovereenkomst niet verplicht

Werkgevers kunnen overigens kiezen of ze gebruik maken van een goedgekeurde modelovereenkomst, of een eigen overeenkomst. Het voordeel van een goedgekeurde overeenkomst is dat er meer zekerheid is dat er niet achteraf toch loonheffingen moeten worden afgedragen.

Het model van Nederland ICT houdt rekening met de gebruikelijke werkwijze in de ICT-sector. Zo is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen die veel wordt gebruikt in de sector. Verder is sprake van een inspanningsverplichting, omdat in veel ICT-projecten, waaronder agile ontwikkelingstrajecten niet van tevoren een bepaald resultaat benoemd kan worden. Tot slot is een belangrijke standaardclausule opgenomen over het overdragen van rechten van intellectuele eigendom.

Download hier de officiële (PDF-)versie van de modelovereenkomst van de website van de Belastingdienst (inclusief hun toelichting).

Nederland ICT heeft voor ICT-bedrijven een eigen toelichting op de modelovereenkomst geschreven. Voor het gemak kun je ook onze Word-versie van de modelovereenkomst downloaden.

Update: Op 22 mei 2017 heeft een interdepartementale ambtelijke werkgroep een onderzoek gepubliceerd naar de regels voor werknemers met een arbeidsovereenkomst en zzp’ers. De werkgroep schetst op basis hiervan 10 varianten voor het beleid ten aanzien van arbeidsrelaties. Het vervolg in het DBA-dossier is afhankelijk van de keuzes die het nieuwe kabinet maakt. Nederland ICT houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.