25 september 2013

Belastingdienst geeft duidelijkheid over btw-nummer op ondernemerswebsite

Volgens Europese en Nederlandse regelgeving op het gebied van ondernemersactiviteiten via internet moeten bedrijven hun btw-nummer in relevante gevallen kenbaar te maken aan klanten. Hoewel voorheen werd gesteld dat dit expliciet op de website dient te gebeuren, komt de Belastingdienst daar nu op terug.

Ondernemers hebben keuzemogelijkheden

Ondernemers kunnen op een aantal manieren voldoen aan hun verplichtingen. Van de Belastingdienst mogen ze kiezen uit:

  • het telkens actief verstrekken van informatie over het btw-nummer aan de (potentiële) klant;
  • de informatie over het btw-nummer toegankelijk maken op de plaats waar de dienst wordt verricht of waar het contract wordt gesloten;
  • de informatie over het btw-nummer gemakkelijk elektronisch toegankelijk maken op een van tevoren medegedeeld elektronisch adres;
  • de informatie over het btw-nummer opnemen in het informatiedocument dat door de dienstverrichter aan de afnemer wordt verstrekt waar in detail zijn diensten worden beschreven.

Meer informatie over de regels met betrekking tot het btw-nummer en ondernemen op het internet kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.