20 september 2013

Belangrijke wijzigingen WBSO en RDA in 2014

WBSO

Bedrijven die gebruik maken van de WBSO ontvangen subsidie over de gemaakte R&D-loonkosten. Deze subsidie wordt verrekend met de loonheffing.

Vanaf 1 januari 2014 wijzigt het volgende:

• de bovengrens van de 1e schijf wordt verhoogd van € 200.000 naar € 250.000;
• het percentage van de 1e schijf gaat van 38% naar 35%;
• de verrekening van een S&O-verklaring die een deel van het jaar betreft, kan met de loonheffing in het hele jaar verrekend worden;
• iedere ondernemer kan in 2014 een jaaraanvraag indienen;
• een aanvraagperiode betreft in 2014 minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden. Er is geen beperking meer van maximaal 6 maanden.

Ongewijzigd blijft:

• het percentage van de 1e schijf voor starters van 50%;
• het percentage van de 2e schijf van 14%;
• het plafond van € 14 miljoen.

RDA

Naast een subsidie op loonkosten kunnen bedrijven met de RDA ook een tegemoetkoming krijgen voor andere kosten die met R&D te maken hebben, zoals de aanschaf van materialen en de productie van prototypes. Vanaf 2014 gaat het percentage van de RDA van 54% naar 60%.

eHerkenning vanaf juli 2014  verplicht

Ook de wijze waarop bedrijven een aanvraag voor de WBSO en RDA moeten indienen, verandert volgend jaar. Vanaf 1 juli 2014 kan dit niet meer met een certificaat en moet eHerkenning worden gebruikt. Agentschap NL verstrekt geen nieuwe certificaten meer en adviseert om tijdig eHerkenning aan te vragen.

Meer informatie

Op de website van Agentschap NL kunt u meer lezen over de WBSO en RDA. Begeleiding nodig bij een aanvraag? Via de Helpdesk Financieel van Nederland ICT kunt u contact opnemen met Mazars Accountants en Belastingadviseurs.