1 juli 2016

Behoefte aan meer duidelijkheid notice and takedown in EU-context

Notice en Takedown is een procedure om onrechtmatige content offline te halen. Dit kan auteursrechtelijk beschermde content zijn die onrechtmatig online staat, of strafbare content zoals kinderporno. In Nederland maken de meeste internet service providers gebruik van de Nederlandse NTD-regeling. Als de onrechtmatigheid van de content voor de ISP vaststaat, dan zal deze de content (laten) verwijderen.

In de Europese context speelt nu vooral de omgang met zogenaamde ‘jihadistische’ content. Nationale overheden willen dit soort content graag van het internet weren. Het is echter voor ISP’s vaak niet duidelijk wat daadwerkelijk jihadische content is. Ze balanceren tussen het beschermen van de vrije meningsuiting en het niet faciliteren van het strafbare jihadistische rekruteringsproces.

We hebben in de discussie het belang van duidelijk omschreven notices kenbaar gemaakt. Bij het verzoek om content offline te halen moet voor de ISP duidelijk zijn waar de content precies staat en waarom de content onrechtmatig is. Dat klinkt logisch, maar is vaak niet het geval.

Daarnaast benadrukten we het belang van de ‘rule of law rules supreme’: verzoeken om content te verwijderen moeten een wettelijke basis hebben en als die basis er is, dan moet de overheid die gebruiken. Het gebeurt nu nog te vaak dat een overheid een ISP verzoekt om op vrijwillige basis ongewenste content te verwijderen. Dat creëert onzekerheid voor de ISP en ondermijnt bovendien het beroepsrecht van de contenteigenaar. Het uitgangspunt is simpel: is iets onrechtmatig, dan start de overheid een procedure op basis van artikel 54a Strafrecht. Is iets ongewenst, dan mag de overheid geen verzoek tot verwijdering indienen.

De discussie maakte vooral duidelijk dat het internet-ecosysteem met access providers, hosting providers, cloud providers, content providers, platformen en SAAS-, IAAS- en PAAS-providers bij de beleidsmakers in Europa onvoldoende bekend is. Wetgeving bedoeld voor een deel van dit ecosysteem heeft dan een onbedoelde impact op andere delen. Nederland ICT zal zich samen met EuroISPA inzetten om de verschillen te duiden en uit te dragen op Europees niveau zodat wetging de bedoelde impact krijgt.