25 november 2013

Bart Hogendoorn op Telecomtime: ‘Telecomsector heeft flinke stappen gezet’

TELECOM

Hij noemde het initiatief van regional roaming, waarbij in de toekomst in geval van ernstige verstoringen de continuïteit van dienstverlening wordt gewaarborgd. De mobiele operators zorgen ervoor dat BSN-nummer en pasfoto niet worden meegenomen op de kopie van het identiteitsbewijs bij het afsluiten van een abonnement.  Daarmee wordt de privacy gewaarborgd en wordt fraude bestreden.

De meldpunten responsible disclosure, die de zes grote telecomaanbieders hebben ingericht, laten zien dat de sector werk maakt van security. Hogendoorn riep de overige telecom-aanbieders op dit voorbeeld te volgen. Deze initiatieven laten zien dat samenwerking op deze dossiers vruchten afwerpt.

Foto: Bart Hogendoorn blikte terug op de samenwerking van telecombedrijven tijdens Telecomtime 2013
(Fotografie: Marco Mekenkamp, Channel BV)