4 maart 2020

Autoriteit Persoonsgegevens deelt forse boete uit

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG), HELPDESK JURIDISCH

Tennisbond KNLTB krijgt een boete van €525.000 voor het verhandelen van persoonsgegevens van haar leden. Op 3 maart publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boetebesluit. De AP stelt dat de tennisbond de verstrekking van de naw-gegevens aan sponsoren niet had mogen baseren op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Deze uitspraak heeft niet direct gevolgen voor verwerkers.

De tennisbond krijgt deze boete als verwerkingsverantwoordelijke onder de Avg. Als verwerkersverantwoordelijke had de bond allereerst een gerechtvaardigd doel moeten hebben om persoonsgegevens te verwerken. En daarnaast moet een verwerkingsverantwoordelijke een grondslag hebben voor de verwerking. De belangrijkste grondslagen zijn: 1) uitvoeren van een overeenkomst, 2) uitvoering wettelijke plicht, 3) toestemming en 4) gerechtvaardigd belang.

Verzamelen was rechtmatig, verstrekken niet

De AP heeft vastgesteld dat het verzamelen van de naw-gegevens rechtmatig was, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap van de tennisbond. Dit doel is echter, volgens de AP, niet verenigbaar met het doel van de verstrekking ervan aan de sponsoren.

Een ander deel van de gegevens was aan de sponsoren verstrekt met de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. De AP concludeert dat deze verstrekking niet op die grondslag had mogen plaatsvinden.

Dit laatste is in lijn met de normuitleg gerechtvaardig belang, die de AP in november 2019 publiceerde. Op deze normuitleg is een storm van kritiek losgebarsten. Ook NLdigital heeft kritiek geuit op deze normuitleg.

Wat betekent deze uitspraak voor de sector?

Deze uitspraak heeft niet direct gevolgen voor verwerkers. Immers, verwerkers voeren een opdracht uit voor hun klanten. Een verwerker gaat niet over doelomschrijving en grondslagen, dat is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Wil je Avg-compliant worden?

Dan is het gratis Data Pro oriëntatiepakket een goed startpunt.

Meer informatie

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd