21 december 2012

AIVD: beperk risico op digitale spionage

Informatieverlies schadelijk voor concurrentiepositie en bedrijfscontinuïteit

Zonder dat bedrijven het beseffen, hebben ze cruciale digitale informatie in huis. Denk bijvoorbeeld aan intellectueel eigendom, klantenbestanden of gegevens over een belangrijke opdracht. Bovendien werken ICT-bedrijven vaak samen met internationale partners en exporteren ze hun producten en diensten digitaal naar allerlei plekken ter wereld.

Bedrijven staan echter onvoldoende stil bij de waarde die hun informatie heeft. Vaker dan wordt aangenomen gaat het om informatie die ook interessant is voor andere, mogelijk kwaadwillende partijen. Het gevaar van digitale spionage ligt derhalve op de loer. Verlies van cruciale digitale informatie kan schadelijk zijn voor de concurrentiepositie en continuïteit van een bedrijf. Hier moeten de ICT-bedrijven ook zelf van bewust zijn als het gaat om hun eigen producten.

Handleiding AIVD

Geen enkel bedrijf mag er dus zomaar van uitgaan dat het bij hen zo’n vaart niet zal lopen. Om organisaties bewuster te maken van de risico’s van digitale spionage, heeft de AIVD een ‘Handleiding Kwetsbaarheidsonderzoek Spionage’ gemaakt. Met deze handleiding kunnen bedrijven hun beveiliging toetsen en zien hoe kwetsbaar ze zijn als het gaat om digitale spionage. De handleiding helpt bedrijven om op basis van deze analyse passende maatregelen te nemen en tegelijkertijd het interne bewustzijn op het gebied van digitale veiligheid te vergroten

De AIVD heeft ook een e-learning module over digitale spionage ontwikkeld. Informatie hierover staat op de website van de AIVD.

Over ‘Secure in bedrijf’

Nederland ICT vindt het belangrijk dat ICT-bedrijven continue aandacht hebben voor hun eigen beveiliging. Daarom organiseert Nederland ICT speciaal voor ICT-bedrijven de workshopreeks ‘Secure in bedrijf’. De volgende workshop – met als onderwerp ‘secure by design: veilige producten maken?’ – vindt plaats op 15 januari 2013.