4 juni 2014

Aftrap Masterclass ICT-bedrijfsleven & Rijksoverheid

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

In het kader van de iDialoog, de samenwerking tussen ICT-bedrijven en Rijksoverheid, vond op 3 juni de eerste opleidingsdag plaats van de Executive Masterclass ICT-bedrijfsleven & Rijksoverheid. De Masterclass is een pilot, bedoeld om elkaars werelden beter te leren kennen en zodoende te werken aan wederzijds vertrouwen. Aan de eerste module van het programma werden onder meer bijdragen geleverd door Dion Kotteman (CIO Rijk), Bart Hogendoorn (voorzitter Nederland ICT), Peter Blom (CIO ministerie van OCW) en Stépan Breedveld (portefeuillehouder ICT & Overheid, bestuur Nederland ICT).

Een mix van bijna 30 deelnemers, merendeels projectmanagers uit zowel overheid als bedrijfsleven, leerden deze eerste dag veel van elkaars werelden. In cases en discussies met gastdocenten en elkaar werd dieper ingegaan op vormen van partnership en succes- en complicerende factoren bij ICT-projecten. Daarmee heeft de Masterclass direct praktische betekenis voor de deelnemers. Ook diversiteit en kennisdeling kwamen aan de orde. Later dit jaar volgen nog twee modules.