5 maart 2014

Commissie Cybersecurity bespreekt standaarden en minimumeisen

CYBERSECURITY

Daarnaast bespraken de leden van de adviesgroep ideeën hoe cybersecurity kennis en expertise verder gedeeld kan worden binnen de ICT-branche en het zichtbaarder maken van de cybersecurity-markt in Nederland, bijvoorbeeld voor de export. Ook is er uitgebreid stilgestaan bij de voorbeeldfunctie die de overheid heeft als het gaat om cybersecurity. Tot slot zijn vanuit Nederland ICT de laatste ontwikkelingen gedeeld over de Nationale Cyber Security Strategie en de publiek-private samenwerking met de overheid.

Commisse Cybersecurity

De Commissie Cybersecurity signaleert ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity die relevant zijn voor de ICT-branche. Daarnaast adviseert de adviesgroep het bestuur van Nederland ICT over activiteiten en standpunten naar aanleiding van recente ontwikkelingen, beleid en ni/index.shtml?id=9156euwe regelgeving. De Commissie Cybersecurity is hiermee ook gesprekspartner van de Rijksoverheid en diverse cybersecurity initiatieven.

Leden van de Commissie Cybersecurity zijn vertegenwoordigers van bij Nederland ICT aangesloten bedrijven die binnen hun onderneming op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor cybersecurity.

Voor nadere informatie over de Commissie Cybersecurity kunt u contact opnemen met Nederland ICT via 0348 – 49 36 36.