8 februari 2018

Aanbod duale ICT-opleidingen groeit

ARBEIDSMARKT, ONDERWIJS

De ICT-sector kampt met een groot tekort aan gekwalificeerd personeel, wat een serieuze bedreiging vormt voor de groei van de ICT-sector, maar ook daarbuiten. De impact van digitalisering zorgt voor steeds meer krapte op de arbeidsmarkt. We zien als reactie hierop dat het aanbod aan duale ICT-opleidingen groeit. Nederland ICT is blij met deze ontwikkelingen. Directeur Lotte de Bruijn pleitte eerder al voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

We hebben een aantal duale initiatieven op een rij gezet die mogelijk interessant zijn voor leden van Nederland ICT:

Make IT Work

Nederland ICT is een samenwerking gestart met het Make IT Work programma van de Hogeschool van Amsterdam. Dit programma maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond mogelijk zich om te laten scholen naar een IT-functie op hbo-niveau en direct in een baan van start te gaan. Cursisten worden via een tool geselecteerd voor Make IT Work. Werkgevers en kandidaat-cursisten ontmoeten elkaar tijdens een werkgeversmarkt. Als werkgever en kandidaat een akkoord hebben, kan de kandidaat als cursist mee doen in de omscholing tot Software Engineer, Cyber Security Specialist of Business Analytics Specialist. Op de website van Make IT Work is meer informatie te vinden over het omscholingstraject.

YoungCapital Academy

YoungCapital, recruitmentspecialist voor jong talent, start een eigen hbo-opleiding voor software development: de YoungCapital Academy. Academy-studenten gaan werken en studeren tegelijk. YoungCapital betaalt de studiekosten en een volwaardige salaris. Wie mag starten, wordt bepaald door een uitgebreide selectie op motivatie, sociale vaardigheden en ondernemerschap. De studenten aan de YoungCapital Academy werken vier dagen per week bij een bedrijf en daarnaast volgen ze één dag college. Geïnteresseerde bedrijven kunnen hier meer informatie opvragen.

Duale hbo-opleiding cloud engineering

Hogeschool Utrecht en Cloud IT Academy hebben een nieuwe duale hbo-opleiding ontwikkeld: System Network & Cloud Engineering. Bij deze opleiding studeren leerlingen voor hun bachelor en werken ze vanaf het begin ook in de praktijk. Na een stageperiode treden ze in dienst bij het bedrijf dat een leerwerkplek aanbiedt. Ze werken drie dagen in de week en volgen twee dagen lessen aan de Hogeschool. De werkgever betaalt een salaris en vergoedt de studiekosten als de student een jaar succesvol afrondt. De eerste groep studenten gaat in september 2018 aan de slag bij de werkgevers. Geïnteresseerde bedrijven (maar ook studenten) kunnen zich nog aanmelden via Cloud IT Academy of Hogeschool Utrecht.

ICT-opleiders lid van Nederland ICT: ICT Leerplatform

Ook de ICT-opleiders in Nederland die aangesloten zijn bij het ICT Leerplatform van Nederland ICT zien deze ontwikkeling en bevestigen dat bedrijven steeds meer behoefte hebben aan praktijkgerichte ICT-opleidingen die aansluiten, maar ook een vervolg zijn, op de MBO en HBO ICT-opleidingen. Zeker op het gebied van Collaboration, Cloud, Big Data (Data Analytics), Security en Mobiel (Borderless) werken, maar ook op het gebied van ICT Service management en Project management.