11 januari 2013

50 young ICT-professionals zetten zich in voor het Rode Kruis

Het winnende team heeft een tool bedacht met een buddysysteem, waarbij unieke kennis van oudere en jongere vrijwilligers beter op elkaar kunnen aansluiten met behulp van social media. “Dit team heeft goed nagedacht over de toegevoegde waarde van de kennis van zowel de oudere als de jongere vrijwilliger”, aldus Hanneke van Sambeek van het Nederlandse Rode Kruis.

Meer jonge vrijwilligers

Het Nederlandse Rode Kruis wil meer jonge vrijwilligers aan zich binden en zoekt een manier om een brug te bouwen tussen de oudere en jongere vrijwilligers. Vijftig young professionals uit de ICT-sector hebben een dag lang hierover gebrainstormd en al hun creativiteit en kennis ingezet om concrete acties te ontwikkelen.

Voor het Nederlandse Rode Kruis is het van groot belang om nieuwe jonge vrijwilligers te werven, binden en boeien en zo nieuwe aanwas te bevorderen en vergrijzing tegen te gaan. De 35.000 vrijwilligers spelen een cruciale rol bij de hulpverlening en het verspreiden van kennis over hulp door het Nederlandse Rode Kruis. De nieuwe jonge vrijwilliger stelt echter andere eisen aan vrijwilligerswerk dan de oudere generatie en is op een andere manier betrokken bij de vrijwilligersorganisatie. De uitdaging werd uiteengezet door vice-voorzitter Paul Rosenmöller.

De young professionals kregen de taak om met een innovatieve ICT-oplossing te komen, waarbij er een match bestaat tussen de oude en nieuwe jonge vrijwilliger en beide manieren van communiceren op elkaar aansluiten.


Er werd driftig gebrainstormd tijdens de Challenge

YIP-netwerk

Deze Challenge is een initiatief van het Young ICT Professionals (YIP)-netwerk van Nederland ICT en is aangeboden aan het Nederlandse Rode Kruis. Het is de eerste keer dat leden van het YIP-netwerk zich inzetten voor een goed doel. Dit gebeurde onder het toeziend oog van ervaren vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis.

Vijftig young ICT-professionals hebben diverse ideeën ontwikkeld, onder meer gericht op de inzet van ICT en social media. De young professionals zijn in het dagelijks leven werkzaam bij Atos, Capgemini, BT, BVI Solutions, HP, Ricoh, Dell, Respond, KPN en IBM.

De young professionals bieden volgende maand het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis een adviesrapport aan over de implementatie van een online veiling voor hulpaanbieders en -vragers.