22 juni 2016

30e ICT Haalbaarheidstoets een feit: E-Werken bij UWV

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Deze week heeft Nederland ICT de dertigste ICT Haalbaarheidstoets georganiseerd, ditmaal in opdracht van het programma E-Werken van UWV. Dit programma zorgt voor verdere digitalisering en automatisering van de primaire bedrijfsprocessen binnen UWV. Het moderniseert en vereenvoudigt daarvoor bestaande systemen en processen, en bevordert UWV- breed het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen. UWV is voornemens dit te doen voor onder andere de Werkloosheidswet (WW) en Arbeidsongeschiktheidswet (AW).

Op basis van vooronderzoeken heeft UWV geconstateerd dat zij ICT-middelen met functionaliteit voor business rule management en voor operationele procesbesturing / casemanagement wil verwerven. Om de haalbaarheid van een aantal zaken te toetsen bij de markt is op 21 juni de ICT Haalbaarheidstoets gehouden.

Tijdens deze ICT Haalbaarheidstoets stonden drie vragen rondom het programma E-Werken centraal:

1. Levert de beschreven inzet van standaard pakket(ten) de gevraagde bijdrage aan de geformuleerde doelen?

2. Dient UWV op voorhand te kiezen voor de inzet van één of meerdere standaard pakketten?

3. Wat vindt u van de voorgestelde aanbestedingsstrategie?

Maar liefst 23 marktpartijen, waaronder adviesbureaus, systemintegrators en productleveranciers, discussieerden in Amsterdam over deze drie vragen. Naar verwachting wordt het rapport van deze ICT Haalbaarheidstoets in juli op onze website gepubliceerd.