14 november 2014

25e ICT Haalbaarheidstoets mijlpaal voor overheid en Nederland ICT

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Rijks CIO Dion Kotteman benadrukte bij de start van de workshop in het kader van de toets voor Rijksportaal 2, hoe belangrijk het is dat gebruik wordt gemaakt van kennis van de markt voorafgaand aan een eventueel aanbestedingstraject. Nederland ICT beklemtoonde het bijzondere karakter van de toets waarbij marktpartijen in een pre-competitief stadium hun kennis delen met de overheid. De ervaring leert dat de opdrachtgever goed luistert en de kennis gebruikt in het aanbestedingstraject.

Recent hebben er diverse toetsen plaatsgevonden. Het gaat daarbij om ICT Haalbaarheidstoetsen voor het ZBJ project van de Dienst Justitiële Inrichtingen (ministerie van Veiligheid van Justitie), een dubbele toets voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de lopende toets voor het Rijksportaal 2. De toets heeft zijn nut ruimschoots bewezen in de praktijk. Vandaar dat marktpartijen bereid zijn om experts te leveren. De markt is erbij gebaat de overheid te helpen bij succesvolle projecten en aanbestedingen. Nederland ICT en facilitator PBLQ/HEC hebben met de gestandaardiseerde toets een heel krachtig en succesvol instrument ontwikkeld.