9 november 2016

Hoe digitaal is het programma van de SP?

POLITIEK

De SP presenteerde onlangs een strijdlustig programma met vanzelfsprekend veel traditionele linkse thema’s als hogere belastingen, hervorming van de zorg en lagere huurprijzen. Heeft de partij daarnaast ook oog voor de kansen en uitdagingen van de digitale transformatie? We leggen het programma langs de meetlat van ons Manifest voor de Digitale Economie.

Digitale vaardigheden, data en encryptie

De SP wil dat bewust omgaan met ICT onderdeel wordt van de lerarenopleiding. Op de basisschool moeten kinderen les krijgen in digitale vaardigheden. Het is positief dat de partij aandacht besteedt aan ICT in het onderwijs. Hopelijk wordt met digitale vaardigheden ook programmeren en computational thinking bedoeld.

Het partijprogramma staat uitgebreid stil bij nieuwe regels over hoe bedrijven en overheden data mogen verzamelen en analyseren. Het lijkt daarbij of de SP vergeet dat er nieuwe Europese privacyregels aankomen waarin dit uitgebreid wordt geregeld. Het is onduidelijk of de partij verder wil gaan dan deze wetgeving. Gezien het belang van één Europese markt en heldere, uniforme regels zou dat niet wenselijk zijn.

Verder pleit de partij voor een ethische commissie die bij vraagstukken rond digitalisering en robotisering de menselijke maat en maatschappelijke belangen bewaakt. Wij zouden liever zien dat de regering de gevolgen van digitalisering op tijd onderkent en een visie en beleid ontwikkelt om hier als samenleving maximaal van te profiteren. Een ethische commissie neigt naar symboolpolitiek.

Tot slot neemt de SP een helder standpunt in rond encryptie: versleutelen van informatie mag niet worden verboden, maar moet juist worden gestimuleerd. Daarnaast wil de SP niet dat de overheid handelt in kwetsbaarheden. Een goed standpunt.

Digitale overheid en duurzaamheid

De SP stelt terecht dat de overheid het goede voorbeeld moet geven op het gebied van digitalisering. Digitale dienstverlening moet veilig zijn en toegankelijk voor alle burgers. Dat komt overeen met de ambitie in ons manifest. Daarnaast wil de SP openbare beschikbaarheid van informatie voor iedereen. Bovendien moet ICT zoveel mogelijk ontwikkeld worden binnen de overheid zelf. Wij zien meer in goede samenwerking tussen ICT-sector en overheid, waarbij kennis uit de markt optimaal wordt benut om de dienstverlening van de overheid te verbeteren.

Op het gebied van duurzaamheid pleit de SP voor een stevig klimaatbeleid met een dominante rol voor de overheid. Wat ons betreft wordt er vastgehouden aan het SER Energieakkoord, dat ook door Nederland ICT is ondertekend. Recent is gebleken dat dit akkoord de gewenste versnelling in de energietransitie heeft gegeven. Het vestigingsklimaat voor internationale ICT-bedrijven moet niet uit het oog worden verloren. We kunnen ons veel meer vinden in de slimme energieoplossingen die de SP als enige partij tot nu toe expliciet benoemt: het benutten van restwarmte van datacenters op bedrijventerreinen, optimale afstemming van vraag en aanbod naar energie (smart grids) en energiebesparing met behulp van slimme applicaties.

Conclusie

De SP laat met dit programma zien oog te hebben voor de digitale transformatie. Op het gebied van digitale vaardigheden, het bevorderen van encryptie, de digitale overheid en slimme energieoplossingen komt het programma goed overeen met ons manifest. Op privacygebied lijkt de SP de Europese verordening gegevensbescherming te vergeten. En tot slot zien wij meer in samenwerking tussen overheid en sector en Europese harmonisering van regels, waar de SP het liefst een dominante en regulerende overheid ziet.