Werkgeversvereniging ICT

De Werkgeversvereniging ICT behandelt alle onderwerpen die betrekking hebben op de CAO voor de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche (ICK-CAO) en het Bedrijfstakpensioenfonds van de ICK.

De vereniging behartigt de belangen, adviseert, ondersteunt en dient als vraagbaak voor haar leden (ondernemingen die vallen onder de werkingssfeer van de ICK-CAO en het Bedrijfstakpensioenfonds van de ICK). Daarnaast levert de Werkgeversvereniging ICT deze diensten ook aan leden van NLdigital die op vrijwillige basis gebruik wensen te maken van deze diensten.

Kijk voor meer informatie over de diensten van de Werkgeversvereniging ICT bij onze Helpdesk Werkgevers.

Organisatiestructuur
De organisatie van de Werkgeversvereniging ICT bestaat uit voorzitter, bestuur, directeur en managementassistente. In het bestuur zitten vijf werkgeversleden, met daaraan toegevoegd Minoe de Bruin (managementassistente).

Het bestuur van bestaat uit:

  • Hans Keukelaar (voorzitter)
  • Rob Borgstede
  • Loet Pessers (Ericsson Network Services)
  • Vincent Kranenburg (Fujitsu Technology Solutions)
  • Brian Berkouwer (Ricoh Nederland B.V.)