Wat moet je weten over contracten?

CONTRACTEN EN VOORWAARDEN

Onze juristen beantwoorden veel vragen over contracten en voorwaarden. De meestgestelde vragen zetten we voor je op een rij. In dit artikel gaan we in op contracten.

Voor het laatst bijgewerkt in november 2020.

Wat is een ICT-contract?

De term ‘ICT-contract’ staat nergens in de wet gedefinieerd. Je zou kunnen zeggen dat een ICT-contract een overeenkomst is tussen partijen met ICT-diensten en/of -producten als onderwerp. Er zijn veel verschillende soorten ICT-contracten. Voorbeelden van ICT-contracten zijn:

  • Een softwarelicentie
  • Overeenkomst over software- en/of systeemontwikkeling
  • Een overeenkomst over ICT-consultancy
  • Overeenkomst over de verkoop van hardware en outsourcing

Moet je een ICT-contract schriftelijk overeenkomen?

Je hoeft een ICT-contract niet schriftelijk overeen te komen. Het sluiten van een contract, en dus ook een ICT-contract, is namelijk vormvrij. Dat betekent dat het niet uitmaakt in welke vorm je het contract sluit. Je kan een ICT-contract zowel mondeling als schriftelijk sluiten, maar ook per e-mail. Een door de klant geaccepteerde offerte is dus ook een ICT-contract. Slechts in enkele gevallen moet je van de wet een schriftelijke overeenkomst hebben, bijvoorbeeld als je een huis koopt.

Om op een later moment aan te kunnen tonen of na te gaan wat er is afgesproken, is het wel verstandig om de overeengekomen afspraken schriftelijk of bijvoorbeeld digitaal vast te leggen.

Welke regels gelden er als je een ICT-contract sluit?

Bij het sluiten van een contract hebben we contractsvrijheid. Dit betekent dat we zelf mogen bepalen of we een contract aangaan, met wie we dat doen en wat de inhoud van het contract zal zijn. Deze contractsvrijheid is niet onbeperkt. Contracten mogen op basis van de wet niet in strijd zijn met:

  • de goede zeden: dat wat onze samenleving moreel acceptabel vindt
  • openbare orde: maatschappelijke rust en veiligheid
  • een dwingende wetsbepaling: regels in de wet waar je niet van af mag wijken. De regels zijn er bijvoorbeeld om consumenten te beschermen

In de wet staan ook wetsbepalingen van regelend recht die gelden bij het sluiten van overeenkomsten. Van deze bepalingen mag je wel afwijken.

Ook staan er in de wet een aantal typen overeenkomsten specifiek genoemd en geregeld. Een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst is de ‘overeenkomst van opdracht’. Als een softwareleverancier de opdracht krijgt van een klant tot het ontwikkelen van software, dan zijn de wettelijke bepalingen met betrekking tot de ‘overeenkomst van opdracht’ van toepassing op de afspraken tussen de softwareontwikkelaar en de klant. Als hierna de vraag rijst bij wie de intellectuele eigendomsrechten liggen op de door de ICT-leverancier ontwikkelde software, dan zijn de bepalingen uit de Auteurswet relevant. Biedt een ICT-leverancier zijn software aan via de cloud en worden er in dit kader persoonsgegevens verwerkt door de ICT-leverancier? Dan zijn de bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Kortom, bij het sluiten van een ICT-contract kunnen diverse regels gelden.

Meer lezen?

Advies en ondersteuning nodig?

Onze juristen geven onder meer advies en ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van contracten en voorwaarden. NLdigital organiseert ook verschillende workshops en bijeenkomsten op dit gebied, waar leden van NLdigital kosteloos aan kunnen deelnemen. Ben je nog geen lid en wil je ook profiteren van deze en vele andere mogelijkheden van het lidmaatschap?

Bekijk de voordelen