ICT Marktmonitor

Nederland ICT geeft met de ICT-Marktmonitor inzicht in Nederlandse ICT-bestedingen. De negentiende editie (2015) van de monitor bevat cijfers over de gerealiseerde en verwachte bestedingen binnen de segmenten software, hardware en dienstverlening. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen on-premises, private en public cloud bestedingen.

De telecomsector is niet opgenomen in de ICT Marktmonitor van 2015. Deze zijn later gepubliceerd in de De Staat van Telecom. De opzet van de ICT-Marktmonitor is daarnaast iets aangepast, waardoor de nadruk meer ligt op losse deelsectoren, in plaats van totaalcijfers.

De cijfers tonen een voortzetting van de lijn die in 2014 is ingezet. Bestedingen aan cloud-diensten laten nog steeds groeicijfers tot ruim 30% zien. De verschuiving naar de cloud heeft ook een positief effect op andere deelsectoren, met name software en storage.

Bestedingen aan software zitten sterk in de lift. Uitgaven zullen naar verwachting met 8,3 procent stijgen, tegenover een gerealiseerde 5,3 procent in 2014.

Binnenkort worden nieuwe cijfers gepubliceerd. Hou daarvoor onze nieuwsbrief in de gaten.