23 december 2020

Sessie over nieuwe Kamercommissie Digitale Zaken

Wanneer

25 januari

Locatie

Online webinar

14:00 - 15:30 uur

Kosten

Geen

Na de verkiezingen in maart is de Tweede Kamer een vaste commissie rijker: de Kamercommissie Digitale Zaken. Dat is goed nieuws, want nu is het digitale beleid nog versnipperd over tal van andere commissies. In deze online sessie gaan we met Kamerlid Kees Verhoeven (D66) en Europarlementariër Liesje Schreinemacher (VVD) in op het belang van de nieuwe commissie en de uitdagingen waar ze mee te maken krijgt. Zo zien we dat Kamerleden met kennis van het digitale domein de Kamer gaan verlaten. Hoe gaan we voorkomen dat een nieuw kabinet wederom een versnipperd digitaal beleid gaat voeren?

In samenwerking met VNO-NCW organiseren we in 2021 meerdere sessies over de aankomende verkiezingen en de nieuwe Kamercommissie Digitale Zaken. In deze eerste sessie zetten we de adviezen van de tijdelijke Kamercommissie Digitale Toekomst centraal:

  • Richt een vaste Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken op
  • Bepaal als Kamer welke kennis over digitalisering nodig is
  • Ondersteun de andere Kamercommissies rondom digitalisering
  • Zorg voor passende wetten en regels voor digitalisering in Nederland
  • Besteed extra aandacht aan wetgeving uit de Europese Unie.

Kamerlid Kees Verhoeven was onderdeel van deze tijdelijke commissie en schreef mee aan de adviezen. Hij zal toelichten waarom deze adviezen van belang zijn voor de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving. Daarnaast willen we extra aandacht besteden aan het laatste advies: meer aandacht voor wetgeving uit de Europese Unie. Europarlementariër Liesje Schreinemacher komt vertellen hoe dit vanuit een Europees oogpunt beter kan.

Graag maken we er een interactieve sessie van. Mocht je nu al een vraag hebben, stuur deze naar Joost Vente. Dan zorgen wij ervoor dat je vraag tijdens of na de sessie wordt beantwoord.