20 september 2021

Online spreekuur: ethische dilemma’s omtrent Corona op de werkvloer

HRM

Wanneer

7 oktober

Locatie

Online

14.00 - 15.30 uur

Kosten

-

Langzaamaan keren we terug naar kantoor. Veel van onze leden hebben vragen rondom Corona op de werkvloer. We organiseren hiervoor een inloopspreekuur voor leden op donderdag 7 oktober van 14.00 – 15.30 uur. 

Als werkgever wil je zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, maar mag/wil je geen medische gegevens van medewerkers verwerken. Je mag/wilt ze dus niet vragen naar hun gezondheid of een test afnemen ter controle. Hiermee verwerk je namelijk gegevens over de gezondheid van deze persoon. En dat valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Maar wat kan wel?

Op donderdag 7 oktober gaan we over deze ethische dilemma’s in gesprek met prof. Paul van der Heijden (lid Digitaal Ethische Raad), Lotte de Bruijn (directeur) en Henk Bethlehem (jurist).

Aansluitend is er ruimte om met andere leden van gedachten te wisselen.