18 januari 2021

Online bijeenkomst commissie Digitale Overheid

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Wanneer

2 februari

Locatie

Online

Kosten

-

In de laatste twee vergaderingen is onder andere gesproken over het thema van de verkiezingen en de visie en plannen voor 2021. In deze extra online vergadering op dinsdag 2 februari van 14.00 – 15.30 uur bespreken we beide onderwerpen.

Ontwikkelingen overheid

De commissie Digitale Overheid signaleert relevante ontwikkelingen rond het ICT-beleid bij de overheid en adviseert het bestuur van NLdigital over de wenselijke aanpak.

Doel commissie

Twee werelden dichter bij elkaar te brengen, dat is wat we willen bereiken met de activiteiten van deze commissie. De overheid moet weten wat er in de markt speelt en de markt moet de behoeften van de overheid kennen. Het vergroten van het onderlinge vertrouwen is een voorwaarde voor succes op de lange termijn.