16 oktober 2019

NLdigital NextGen Innovation Event 2019 (ENG)

Wanneer

13 november

Locatie

Impact Hub

Linnaeusstraat 2C

Amsterdam

Kosten

Gratis / Free (voor young professionals)

Duurzaamheid is een hot topic. Onze samenleving eist dat bedrijven meer actie ondernemen om de uitdaging van klimaatverandering aan te gaan. Corporates zetten steeds meer in op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tijden veranderen.
<<English version below>>

Dit is een van de redenen dat NLdigital NextGen het jaarlijkse Innovation-evenement heeft opgezet. We vragen bedrijven en startups hun visie op innovatie te delen en welke acties ze ondernemen om bij te dragen in de strijd tegen klimaatverandering.

In de warme omgeving van de Impact Hub in het KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen, komen we erachter hoe innovatie helpt bij het bereiken van de benodigde doelen. We horen hoe Big Data innovatie bloeit, hoe bedrijven en startups samenwerken, wat de visie van NLdigital (het Nederlandse collectief van de digitale sector) is en hoe jij als jonge professional actie kunt ondernemen in jouw rol bij jouw bedrijf. Omdat we allemaal weten dat we dit probleem niet in ons eentje kunnen oplossen; iedereen moet bijdragen en samenwerken.

Programma

Inloop: 17.30
Start programma: 18.00 uur
Programma beëindigen: 20.30 uur
Drank tot: 21.00 uur

Sprekers

 • Kasia Furman & Nico Gielen – Transavia
  Innovatie m.b.t. duurzaamheid in de luchtvaart.
 • Richard van Ravenstein – Efficiator
  Over de duurzaamheidsscan voor particulieren die hun huis willen verduurzamen.
 • Pieter Broekema – Sensorfact
  Efficiëntere processen en energiegebruik
 • Jeroen van der Tang – NLdigital
  Jeroen van der Tang, public policy manager duurzaamheid bij NLdigital, laat zien hoe ICT kan bijdragen aan duurzaamheid in de context van de VN duurzaamheidsdoelen en (inter)nationaal klimaatbeleid.
 • Lisa Verbeek – Capgemini
 • Julie Chenadec – Green IT Amsterdam

Eten en drinken zijn inbegrepen.
Vanwege de internationale achterban van NLdigital NextGen, is Engels de voertaal tijdens dit evenement.

Dus kom en doe mee om meer te leren en raak geïnspireerd. Op een mooie toekomst!

Over NLdigital NextGen

NextGen is een ledennetwerk van NLdigital dat ambitieuze young professionals uit de digitale sector samenbrengt. Dit doen we tijdens meerdere evenementen per jaar. Met ‘serious fun’ als uitgangspunt hopen we jou te inspireren en te ontwikkelen tijdens jouw reis naar de top.

Wil je op de hoogte blijven van alle events van NLdigital NextGen? Meld je dan hier gratis aan voor ons ledennetwerk. (alleen voor medewerkers van NLdigital lidbedrijven)


Sustainability is a hot topic and society is demanding that corporates are taking more action to battle the climate change challenge. Furthermore, corporates are putting increasingly more time and effort in their Corporates Responsibility. Times are a changing.

This is one of the reasons that NLdigital NextGen has set up the yearly Innovation event around this theme. We ask corporates and start-ups to share their vision and what actions they are taking to contribute in the battle against these issues.
In a warm setting at the Impact Hub in the KIT Royal Tropical Institute we will get to understand how innovation is helping in reaching the goals that are needed. In this respect we will hear stories about how Big Data is thriving innovation, how corporates and start-ups are collaborating, what NLdigital’s (the Dutch IT sector association) vision is, and how you as a young professional can take action within your role at your company. Because as it is clear today, we cannot solve this issue by ourselves and everyone needs to contribute and collaborate.

Program

Walk-in: 17.30
Start program: 18.00
End program: 20.30
Drinks till: 21.00

Speakers

 • Kasia Furman & Nico Gielen – Transavia
  The innovation of sustainable air traffic
 • Richard van Ravenstein – Efficiator
  A sustainability scan for individuals who want to make their house more sustainable
 • Pieter Broekema – Sensorfact
  More efficient processes and energy use
 • Jeroen van der Tang – NLdigital
  Jeroen van der Tang will provide insight in the potential of ICT enabling sustainability in the context of the UN SDG’s and the Global & Dutch climate policies.
 • Lisa Verbeek – Capgemini
 • Julie Chenadec – Green IT Amsterdam Region will speak on their mission and activities

Food and drinks are included.
Due to the international orientation of the NLdigital NextGen community, English will be the main language during this event.

So come and join us to gain knowledge and get inspired for a beautiful future!

About NLdigital NextGen

NextGen is a membersnetwork of NLdigital. The network unites ambitious young IT professionals. We do this during multiple events a year. Based on ‘Serious Fun’, we hope to inspire and develop you during your road to the top.

Do you want to stay informed of all NLdigital NextGen events? Click here to sign up for the members network for free (only for employees of NLdigital member companies).