14 februari 2019

Lancering rapport over draagvlak digitalisering in de Boardroom

Wanneer

12 maart

Locatie

VNO NCW

Bezuidenhoutseweg 12

Den Haag

Kosten

Gratis voor (directie van) leden

Wat moet je als middelgroot ziekenhuis met de digitale transformatie? En wat is de impact van digitale technologie op je bedrijfsvoering, je strategische positie, de relatie met je patiënten? “Ik heb niet zo veel met ICT”, is soms de eerste reactie. Gevolgd door: “Daar heb ik de afdeling IT voor.” Maar gelukkig zijn er ook zat bestuurders die daar tegenwoordig anders over denken.

Om de temperatuur eens goed te meten heeft Nederland ICT samen met het Nationaal Register en met steun van VNO-NCW onderzoek gedaan naar kennis van digitalisering in de boardroom. Zo kunnen we beter inschatten in hoeverre die hoofdletter D geborgd is in de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

De brede nulmeting is uitgevoerd onder leden van besturen, directies, Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht. De ondervraagden zijn met name werkzaam bij bedrijven tussen de 100 en 999 medewerkers, semipublieke organisaties en beursfondsen.

We vroegen onder andere:

  • hoe belangrijk respondenten ICT vinden voor een goede uitvoering van hun corebusiness;
  • op welke gebieden ICT een belangrijke rol speelt binnen de organisatie;
  • waar de kennis en ervaring op ICT-gebied binnen de organisatie aanwezig is;
  • welke trends er op ICT-gebied binnen hun organisatie spelen;
  • welke initiatieven rondom nieuwe technologieën er lopen;
  • of er een beeld is van wat de in de media vaak aangehaalde ‘digitale transformatie’ voor de organisatie kan betekenen;
  • of zij hun organisatie voldoende in staat achten om de slag van denken naar doen te maken waar het gaat om digitale transformatie.

Het rapport verschijnt op 12 maart en wordt vanaf 14.30 uur in Den Haag overhandigd aan Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW in aanwezigheid van een groep toezichthouders (leden van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen). Ook een mooie afvaardiging van CIO’s van het CIO Platform is aanwezig.

Ben je lid van Nederland ICT en en directielid dan ben je van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Graag geven we tijdens de presentatie een aantal leden de kans om hun ervaringen toe lichten vanuit de praktijk. Interesse? Neem contact met ons op via Anouk de Bresser.