3 juni 2019

Informatiebijeenkomst Wet arbeidsmarkt in balans

Wanneer

11 juni

Locatie

Van der Valk Hotel

Vianen

Kosten

-

Eind mei heeft de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) behandeld. Deze wordt definitief op 1 januari 2020 van kracht. Maar vóór die datum zul je als werkgever al met de nieuwe wet rekening moeten houden. AWVN organiseert daarom op dinsdag 11 juni in Vianen een informatiebijeenkomst waarin experts van AWVN de belangrijkste consequenties voor werkgevers in kaart brengen, en inzichtelijk maken waar je al voor de inwerkingtreding van de wet rekening mee moet houden.

De ontvangst is vanaf 9.30 uur; het inhoudelijke programma start om 10.00 uur. De bijeenkomst eindigt om 12.00 uur. Na afloop staan er broodjes klaar, en is er gelegenheid om met de AWVN-experts en de andere deelnemers van gedachten te wisselen.

De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor AWVN-leden of leden van Nederland ICT. Er zijn aan deze voorlichtingsbijeenkomst geen kosten verbonden. Wel wordt er in geval van no-show €50,- in rekening gebracht.