3 juni 2019

Informatiebijeenkomst over individuele ontwikkelingsbudgetten en fiscale kaders

Wanneer

28 juni

Locatie

SER-gebouw

Den Haag

Kosten

-

Individuele budgetten voor scholing en ontwikkeling kunnen bijdragen aan het stimuleren van de eigen regie over de loopbaan. Maar wat is nodig om te zorgen dat iedereen die budgetten ook gebruikt? Wat werkt wel en wat werkt niet? Welke randvoorwaarden zijn er om in aanmerking te komen voor fiscale vrijstelling bij scholingsbudgetten?

Dit zijn de onderwerpen van de bijeenkomst die AWVN, Sociaal-Economische Raad, Stichting van de Arbeid en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vrijdagochtend 28 juni organiseren in het SER-gebouw in Den Haag.

Deze ochtend worden best practices over het stimuleren van de eigen regie gedeeld – zo krijg je meer inzicht in wat wel en niet werkt bij individuele ontwikkelbudgetten. De Belastingdienst licht aan de hand van een voorlichtingsdocument de voorwaarden voor fiscale vrijstelling toe. Uiteraard is er ruimte om uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan.

Doelgroep

Werkgevers, HR-adviseurs, adviseurs duurzame inzetbaarheid, sociale partners die betrokken zijn bij cao-onderhandelingen en het maken van afspraken over ‘eigen regie’, branche-organisaties, vakbonden en O&O-fondsen.

Programma

Inloop vanaf 9.00 uur. Programma start om 9.30 uur. Afsluiting en lunch om 13.00 uur.

  • Opening door dagvoorzitter Robin Boonk (AWVN)
  • Een leven lang ontwikkelen: Geleerde lessen Tiptrack (Ditmer Rouwenhorst, AWVN)
  • Praktijkvoorbeelden stimuleren eigen regie: Wat werkt wel, wat niet? Wat is er mogelijk?
  • Ontwikkelbudgetten en fiscaliteit: Wat is er mogelijk? (Stan Rethans, Belastingdienst)
  • Carrouselronde

Gespreksronde 1: Leren van elkaar rond ervaringen met individuele ontwikkelrekeningen. Je gaat met elkaar en met verschillende partijen in gesprek om ervaringen te delen.
Gespreksronde 2: Hoe werkt fiscale vrijstelling? Je gaat in gesprek met medewerkers van de Belastingdienst over concrete situaties en vragen die leven.
De gespreksrondes staan twee keer op het programma; je kunt aan beide sessies deelnemen

  • Plenaire terugkoppeling en samenvatting

Zelf praktijkvoorbeeld aandragen?

Heb je een praktijkvoorbeeld dat je wilt toelichten aan één van de gesprekstafels? Neem dan contact op met Yvonne Bernardt.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomst is toegankelijk voor leden van AWVN en Nederland ICT.