1 juli 2019

Wat betekent het nieuwe pensioenakkoord voor jouw bedrijf?

NLDIGITAL WERKGEVERSVERENIGING

Wanneer

2 juli

Locatie

BOVAGhuis

Kosterijland 15

Bunnik

Kosten

-

Onze partner VNO-NCW/MKB-Nederland is er in geslaagd om met de vakbonden en het kabinet tot een breed pensioenakkoord te komen. Dinsdag 2 juli a.s. organiseert de gelieerde werkgeversorganisatie AWVN een informatiebijeenkomst, waarin ze je bijpraten over de gemaakte afspraken in het akkoord. Daarbij gaan ze vooral in op het pensioen in de tweede pijler (werkgeverspensioen). Verder staan ze stil bij zaken waar je rekening mee moet houden, zoals de gewijzigde ingangsdatum van de AOW en de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling.

Programma

De ontvangst is vanaf 9.30 uur, gevolgd door het inhoudelijke programma dat start om 10.00 uur. De informatiebijeenkomst eindigt om 12.00 uur. Na afloop staan er broodjes klaar, en is er gelegenheid om met AWVN-experts en andere deelnemers van gedachten te wisselen.

Doelgroep

De bijeenkomst is toegankelijk voor AWVN-leden of indirecte leden van AWVN (waaronder leden van Nederland ICT). Er zijn aan deze informatiebijeenkomst geen kosten verbonden. Wel brengen ze in geval van no-show € 50 in rekening.