26 januari 2021

In gesprek over open source software en de wet Markt en Overheid

SAMENWERKING MET DE OVERHEID, SOFTWARE

Wanneer

25 februari

Locatie

Online

Kosten

-

De wet Markt en Overheid ziet erop toe dat overheden niet concurreren met bedrijven. Deze wet wordt herzien. Er ligt een voorstel om een uitzondering te maken op open source software (het ter beschikking stellen van de broncode (inclusief documentatie) van software die een bestuursorgaan heeft ontwikkeld of heeft laten ontwikkelen). Hoe kijk jij aan tegen het vrijgeven van de broncode van software die door de overheid is betaald?

Werk je bij een softwarebedrijf? Praat dan mee tijdens een online marktgesprek dat we samen met het ministerie van BZK en de VNG organiseren op donderdag 25 februari van 15.00 – 17.00 uur! Welke voor- en nadelen zie je als overheden makkelijker de broncode kunnen delen waarvan zij auteursrechtelijk de eigenaar zijn?

Doel wetsvoorstel

Doel van het wetsvoorstel is het voor bestuursorganen makkelijker maken om de broncode van open software te kunnen publiceren. Hiermee worden maatschappelijke en economische voordelen gerealiseerd. Deze voordelen worden beschreven in de Kamerbrief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (van 17 april 2020).

Doel webinar

Het doel van het webinar is om bij jou te peilen hoe je aankijkt tegen het vrijgeven van de broncode van overheid gefinancierde software. Welke voor- en nadelen zie je als overheden makkelijker broncode kunnen delen waarvan het auteursrechtelijk eigenaar is? De uitkomsten worden opgenomen in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel.

Doelgroep

Het webinar is bestemd voor (technisch) directeuren, beslissers op business development en techniek van softwarebedrijven die zakendoen met de overheid.

Voor aanvang van de consultatie ontvang je nadere informatie.

Wanneer

8 maart

Locatie

Kosten

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd