4 juni 2019

ICT Markttoets VNG Omgevingswet software

Wanneer

21 juni

Locatie

VNG

Den Haag

Kosten

Gratis

Op vrijdag 21 juni van 13.00 tot 17.00 uur organiseert Nederland ICT voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een ICT Markttoets over de verwerving van Omgevingswet software door Nederlandse gemeenten. Een unieke kans voor organisaties die VTH-, TR en/of Plansoftware leveren conform het DSO en/of daarbij behorende implementatie- en migratie diensten bieden, om mee te kunnen denken over de verwervingsvraag van de Nederlandse gemeenten rondom de Omgevingswet software.

Aanleiding

Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Deze wet wordt ondersteund door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Om deze wet te implementeren hebben gemeenten nieuwe software nodig. Om de 355 Nederlandse gemeenten hierbij collectief te ondersteunen voert Nederland ICT namens de VNG een ICT Markttoets uit.

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving. Onderdeel hiervan is het DSO. Om dit goed in te richten, moeten onder andere alle 355 Nederlandse gemeenten actie ondernemen. In de praktijk betekent dit dat gemeenten nieuwe software (laten) maken, hun standaard software aanpassen, dan wel nieuwe standaard software aanschaffen. Gemeenten komen thans in de fase dat ze de verwerving, die hiervoor in de meeste gevallen nodig is, moeten voorbereiden.

Via deze ICT Markttoets wordt feedback gevraagd op voorbeeldverwervingsvragen die VNG namens gemeenten in het kader van het DSO heeft. De VNG wil hiermee bereiken dat de markt voldoende tijd heeft om kwalitatief hoogwaardige software of diensten aan te bieden aan alle gemeenten en deze te implementeren. Ten slotte wil de VNG feedback van de markt over de wijze waarop gemeenten (individueel of gezamenlijk) hun verwervingsvragen het beste kunnen stellen.

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor de volledige uitnodiging van de ICT Markttoets Omgevingswet software gemeenten. Hierin staat onder andere de volledige vraag van de VNG aan marktpartijen beschreven.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met donderdag 13 juni 12.00 uur via ineke.reus@nederlandict.nl aanmelden. Vermeld hierin a.u.b. ook de naam en functie van degene die de workshop namens uw organisatie bijwoont.

De ICT Markttoets

Door voorafgaand aan een aanbestedingstraject een ICT Markttoets uit te voeren, betrekt een overheidsorgaan de markt in een vroegtijdig stadium bij de plannen. Middels een pre competitieve dialoog wordt er een antwoord gegeven op de vraag: ‘hoe vraag ik wat ik nodig heb?’. Dit levert een advies op van de markt over de haalbaarheid, kansen en risico’s van een project en de manier waarop het gewenste ICT‑project tot een succes kan leiden. Ook over de Omgevingswet zijn inmiddels al meerdere markttoetsen georganiseerd, op rijks en provinciaal niveau. Meer weten over de ICT Markttoets? Klik dan hier.