20 juli 2022

ICT Markttoets ProRail ITSM-systeem

SAMENWERKING MET DE OVERHEID, COMMISSIE DIGITALE OVERHEID

Wanneer

6 september

Locatie

Utrecht

Kosten

-

Op dinsdag 6 september 2022 van 12.30 tot 17.00 uur organiseert NLdigital in opdracht van ProRail een ICT Markttoets over de vervanging van het ITSM systeem. Tijdens deze ICT Markttoets vragen we aanbieders/ontwikkelaars van ITSM / ESM systemen en system integrators op pré-competitieve wijze mee te denken over een aantal verwervingsvragen rondom het nieuwe ITSM Systeem voor ProRail.

Bekijk hier de Uitnodiging ICT Markttoets ITSM systeem ProRail voor meer informatie over de aanleiding van deze ICT Markttoets, het programma van de middag en de vragen die aan de deelnemers gesteld worden.

Doelgroep

Deze ICT Markttoets richt zich op aanbieders/ontwikkelaars van ITSM / ESM systemen. Ook system integrators die zich met bezig houden met de implementatie van dergelijke systemen zijn van harte welkom. We streven naar een goede mix tussen system integrators en softwareaanbieders.

De deelnemende medewerker van een organisatie heeft zicht op en/of ervaring met de strategische inzet van de software en componenten die nodig zijn voor deze specifieke vraag en kan met mandaat namens de organisatie spreken. Wij denken hiervoor aan een medewerker met een rol als CTO, product manager, solution architect, implementatieconsultant of delivery manager.
We zijn uitdrukkelijk niet op zoek naar medewerkers met een deels, of zuiver commerciële rol.

Per organisatie kan één persoon worden aangemeld. Er kunnen ongeveer 20 marktpartijen deelnemen. Bij eventuele over-inschrijving maken we een selectie waarmee de markt zo representatief mogelijk vertegenwoordigd wordt.

ICT Markttoets

De ICT Markttoets is een overheidsinstrument, ontwikkeld door NLdigital in samenwerking met het Rijk. Om de markt te consulteren over de verwerving van het nieuwe ITSM Systeem, nog vóór de aanbesteding uit gaat, organiseert NLdigital namens ProRail op dinsdag 6 september 2022 van 12.30 uur tot 17.00 uur in Utrecht een ICT Markttoets.

Tijdens deze ICT Markttoets wordt een aantal vragen voorgelegd aan de markt. In groepsdiscussies gaan we in drie gespreksrondes inhoudelijk op de gestelde vragen in. Na afloop van de ICT Markttoets is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje.

De resultaten worden tijdens de middag plenair besproken en binnen twee weken na afloop in een rapport opgeleverd. Deze wordt aan ProRail aangeboden. Ook wordt de rapportage openbaar gepubliceerd op de website van NLdigital.

Bekijk hier de volledige uitnodiging, met daarin de vragen die aan de deelnemers gesteld worden.