21 februari 2019

Debat YIP/JongEZ: ‘Digitalisering economie en rol overheid’

NEXTGEN

Wanneer

12 maart

Locatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

Kosten

-

JongEZ (netwerk voor jonge medewerkers (t/m 35 jaar) die in dienst zijn van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de bijbehorende diensten en instellingen) en het Young ICT Professional netwerk van Nederland ICT (YIP) organiseren op dinsdag 12 maart 2019 een debat over de digitalisering van de economie en de rol van de overheid. 

Het ministerie van EZK staat voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie. Het ministerie stimuleert innovatie en benut de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. Het geeft ondernemers ruimte om te vernieuwen en borgt de balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten. Een innovatief klimaat is van groot belang voor de concurrentiekracht van Nederland. Ons land is een ideale proeftuin voor innovatieve toepassingen en heeft mede daardoor de kans de eerste echt digitale economie van Europa te worden.

Hoe denken jonge professionals over de digitalisering van de economie? Gaan we te snel of juist niet snel genoeg? Denken we teveel in risico’s of juist alleen in kansen? Krijgen bedrijven wel genoeg ruimte om te innoveren of is de groei van de grote internationale ICT-bedrijven juist een gevaar voor de economische positie van Nederland? En hoe zit het met de privacy van de burger? Is hier wel voldoende aandacht voor in de wedloop naar een sterke concurrentiepositie? Actuele vraagstukken die een levendig debat beloven!

Staatssecretaris van EZK, Mona Keijzer, zal spreken tijdens dit debat.

Vanaf 17.45 uur is de inloop. 18.15 uur zal het programma starten, met om 19.45 uur een afsluitende borrel (einde 20.30 uur).

Ben je een young professional, werkzaam bij een lidbedrijf van Nederland ICT, of het ministerie van EZK? Meld je dan snel aan en neem deel aan dit interessante debat!