16 mei 2019

Bijeenkomst 5G-innovatie in Nederland

Wanneer

6 juni

Locatie

Nederland ICT

De Corridor 5

Breukelen

Kosten

-

Donderdag 6 juni 2019 organiseren we een vervolgbijeenkomst over 5G-innovatie in Nederland. Doel: de stap maken naar concrete punten van samenwerking.

Achtergrond

Om als Nederland maximaal te profiteren van 5G en digitalisering is de ontwikkeling van innovatieve toepassingen (slimme mobiliteit, zorg, landbouw, enz.) van belang. In een eerdere bijeenkomst rondom dit onderwerp was de belangstelling groot, met deelnemers vanuit de telecomsector, het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. We hebben met elkaar verkend waar de kansen liggen en wat er nodig is om dit tot een succes te maken.

Handvest 5G

Geconcludeerd werd dat er draagvlak en interesse is voor een follow-up, en er werd opgeroepen tot actie. Dit werd recent bekrachtigd in het Handvest 5G. We nemen, samen met jou, graag het initiatief tot het verder vormgeven van een 5G-innovatienetwerk, dat zich richt op innovatieve toepassingen.

Vervolgbijeenkomst

In deze vervolgbijeenkomst werken we mogelijke punten van samenwerking verder uit. Van deelnemers vragen we actieve inbreng.

De bijeenkomst vindt plaats in informele setting op donderdag 6 juni bij Nederland ICT in Breukelen van 10.00 – 12.30 uur met na afloop een lichte lunch.

Dus houdt je bedrijf zich bezig met 5G-innovatie? Maak dan je interesse kenbaar aan René Corbijn, verantwoordelijk voor de portefeuille telecom binnen Nederland ICT, dan zal hij contact met je opnemen.