Zelfstandigen in de ICT

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) biedt zzp’ers en opdrachtgevers al jaren de noodzakelijke rechtszekerheid met betrekking tot afdracht van loonbelasting en sociale premies.

De juridische kwalificatie of al dan niet sprake is van een arbeidsrelatie was dermate complex dat opdrachtgevers hun risico’s niet konden inschatten. Gelet op de indringendheid van de zelfstandigenproblematiek heeft de regering daarom in 2005 de huidige VAR ingevoerd, die wel rechtszekerheid biedt. Het huidige kabinet heeft de VAR afgeschaft, omdat er in andere sectoren naar verluid te veel misbruik gemaakt zou worden van de VAR, en de Belastingdienst niet zou kunnen handhaven.

Wat wil Nederland ICT?

Om zowel opdrachtgevers als zelfstandigen de nodige zekerheid te geven, moet het grotere vraagstuk van de afbakening van de begrippen werknemer en werkgever worden opgelost. Zo lang dat niet gebeurt zullen nieuwe voorstellen slechts tijdelijke oplossingen zijn voor problemen met een veel diepere structurele oorzaak.
De VAR heeft er met name voor gezorgd dat de zo gewenste flexibilisering van de arbeidsmarkt in Nederland en zeker in de ICT-sector goed van de grond is gekomen. Het afschaffen van de VAR, voor het aanpakken van de fundamentele discussiepunten, zal opnieuw voor veel rechtsonzekerheid zorgen en daarmee de flexibiliteit verkleinen.

Wat moet er gebeuren?

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is goed voor de economie en noodzakelijk in de snel veranderende ICT-sector. Daarvoor is zekerheid omtrent de positie van zzp’ers essentieel. Zo lang er geen goede afbakening van de begrippen werknemer en ondernemer is, leidt het afschaffen van de VAR tot onzekerheid, maatschappelijke onrust en economische schade, terwijl het de handhavingsproblemen van de belastingdienst waarschijnlijk niet oplost.

Het huidige alternatief voor de VAR om met door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten te gaan werken levert minder rechtszekerheid op. Nederland ICT heeft desondanks het in overleg met de Belastingdienst een modelovereenkomst opgesteld waarbij de rechtszekerheid zo groot mogelijk wordt.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd