Vitale infrastructuur

Telecomaanbieders bouwen zo veel mogelijk zekerheid in. Zo zijn netwerkelementen dubbel uitgevoerd of staat er per groep apparaten een reserveapparaat klaar. De functie van een defect onderdeel kan direct worden overgenomen. Door elektriciteitskabels dubbel aan te leggen en noodstroomvoorzieningen achter de hand te hebben, voorkomen telecomaanbieders dat een stroomstoring een telecomstoring tot gevolg heeft.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat het toch mis gaat en de dienstverlening stokt. Telecomaanbieders werken daarom samen met de overheid om storingen zo snel mogelijk te verhelpen en, als ze onverhoopt optreden, zo snel mogelijk te verhelpen om de impact voor de eindgebruiker zo veel als mogelijk te beperken.

Wat doet Nederland ICT?

Nederland ICT werkt samen met haar leden en overheidsorganisaties als het ministerie van Economische Zaken en het Agentschap Telecom aan een hoogwaardige en betrouwbare infrastructuur.

Wat moet er gebeuren?

De Nederlandse Internet- en Telecommunicatie-infrastructuur behoort tot de Europese en mondiale top en vormt het fundament van onze digitale economie. In ruim 99% van Nederland is internet van een hoge snelheid beschikbaar en heeft de Nederlandse consument toegang tot twee of meer 4G-netwerkaanbieders. Om onze internationale toppositie vast te kunnen houden is het van groot belang dat telecomaanbieders toegang hebben tot het benodigde frequentiespectrum en er sprake is van geharmoniseerd Europees beleid. Daarnaast kan de investeringszekerheid maximaal worden geborgd door een evenwichtig frequentiebeleid en maximale ruimte voor innovatie van de netwerken. Efficiënt toezicht en proportionele regulering van deze vitale sector is tenslotte eveneens van groot belang.

Op nationaal niveau werken de telecomaanbieders goed samen om de betrouwbaarheid van de telecomnetwerken te kunnen borgen:

  • Telecomaanbieders investeren gemiddeld € 2,2 mld per jaar in de kwaliteit van de netwerken.
  • Bij grootschalige storingen kan sinds 2014 gebruik worden gemaakt van Regional Roaming, een voor Europa unieke samenwerkingsafspraak.
  • Telecomproviders hebben de gedragscode responsible disclosure. Gebruikers en ethische hackers kunnen kwetsbaarheden melden zonder het risico te lopen dat het telecombedrijf aangifte doet. Alleen wanneer de melder misbruik maakt van de kwetsbaarheid zal de politie worden ingeschakeld. De telecomsector is de eerste sector in Nederland die een dergelijk initiatief heeft genomen.
  • De telecomsector oefent op de aanpak van grootschalige cyberincidenten. In 2014 vond de oefening CyberDawn plaats. Met deze oefening wilden we testen hoe de samenwerking binnen de sector en met overheid en private partners in andere vitale sectoren verloopt wanneer er sprake is van een groot cyberincident.
  • Telecomaanbieders werken samen om de impact van DDOS aanvallen in de toekomst te beperken.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd