Vitale infrastructuur

Telecomaanbieders bouwen zo veel mogelijk zekerheid in. Zo zijn netwerkelementen dubbel uitgevoerd of staat er per groep apparaten een reserveapparaat klaar. De functie van een defect onderdeel kan direct worden overgenomen. Door elektriciteitskabels dubbel aan te leggen en noodstroomvoorzieningen achter de hand te hebben, voorkomen telecomaanbieders dat een stroomstoring een telecomstoring tot gevolg heeft.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat het toch mis gaat en de dienstverlening stokt. Telecomaanbieders werken daarom samen met de overheid om storingen zo snel mogelijk te verhelpen en, als ze onverhoopt optreden, zo snel mogelijk te verhelpen om de impact voor de eindgebruiker zo veel als mogelijk te beperken.

Wat doet Nederland ICT?

Nederland ICT werkt samen met haar leden en overheidsorganisaties als het ministerie van Economische Zaken en het Agentschap Telecom aan een hoogwaardige en betrouwbare infrastructuur.

Wat moet er gebeuren?

De Nederlandse Internet- en Telecommunicatie-infrastructuur behoort tot de Europese en mondiale top en vormt het fundament van onze digitale economie. In ruim 99% van Nederland is internet van een hoge snelheid beschikbaar en heeft de Nederlandse consument toegang tot twee of meer 4G-netwerkaanbieders. Om onze internationale toppositie vast te kunnen houden is het van groot belang dat telecomaanbieders toegang hebben tot het benodigde frequentiespectrum en er sprake is van geharmoniseerd Europees beleid. Daarnaast kan de investeringszekerheid maximaal worden geborgd door een evenwichtig frequentiebeleid en maximale ruimte voor innovatie van de netwerken. Efficiënt toezicht en proportionele regulering van deze vitale sector is tenslotte eveneens van groot belang.

Op nationaal niveau werken de telecomaanbieders goed samen om de betrouwbaarheid van de telecomnetwerken te kunnen borgen:

  • Telecomaanbieders investeren gemiddeld € 2,2 mld per jaar in de kwaliteit van de netwerken.
  • Bij grootschalige storingen kan sinds 2014 gebruik worden gemaakt van Regional Roaming, een voor Europa unieke samenwerkingsafspraak.
  • Telecomproviders hebben de gedragscode responsible disclosure. Gebruikers en ethische hackers kunnen kwetsbaarheden melden zonder het risico te lopen dat het telecombedrijf aangifte doet. Alleen wanneer de melder misbruik maakt van de kwetsbaarheid zal de politie worden ingeschakeld. De telecomsector is de eerste sector in Nederland die een dergelijk initiatief heeft genomen.
  • De telecomsector oefent op de aanpak van grootschalige cyberincidenten. In 2014 vond de oefening CyberDawn plaats. Met deze oefening wilden we testen hoe de samenwerking binnen de sector en met overheid en private partners in andere vitale sectoren verloopt wanneer er sprake is van een groot cyberincident.
  • Telecomaanbieders werken samen om de impact van DDOS aanvallen in de toekomst te beperken.