Smart Industry

Smart Industry staat voor het versnellen van digitalisering van productieprocessen. Door het optimaliseren van productie met inzet van ict, wordt produceren efficiënter, goedkoper en kwalitatief hoogwaardiger. Deze ontwikkeling versterkt de internationale concurrentiepositie van Nederland. Dit zorgt voor meer export, verdienkracht en werkgelegenheid. Nederland heeft alle mogelijkheden in huis om van Smart Industry een succes te maken.

Het initiatief tot de Smart Industry Actieagenda komt van FME, KvK, ministerie van EZ, Nederland ICT en TNO. Zij zien Smart Industry in Nederland binnen het topsectorenbeleid en de ICT-agenda als een belangrijk cross-sectoraal thema.

Het programma heeft als doel de juiste randvoorwaarden te scheppen zodat de partijen in het veld aan de slag gaan met Smart Industry. Er moet een beweging op gang komen. Er dient zoveel mogelijk te worden aangesloten bij en gebruik gemaakt van de bestaande organisatie van de topsectoren, het ICT-team en het Techniekpact. Het kabinet moet als opdrachtgever voor het programma fungeren.

Nederland ICT vertegenwoordigt de ICT-sector in het programmabureau van Smart Industry. Binnen de actie-agenda zijn we verantwoordelijk voor de ICT randvoorwaarden. Data delen, standaardisatie en cybersecurity zijn daar onderdelen van.

Kijk voor meer informatie op www.smartindustry.nl.