Open internet

Nieuwe wetgevingsinitiatieven kunnen het open internet in Nederland aantasten of veranderen. Een voor de hand liggend voorbeeld is de wettelijke netneutraliteit, maar ook het voorstel voor de Wet op de Inlichten en Veiligheidsdiensten, het wetsvoorstel Computercriminaliteit III en bijvoorbeeld de problematiek rond het ongeldig verklaren van Safe Harbor hebben grote potentiële implicaties voor het open internet.

De komende jaren staan we voor de uitdaging het vertrouwen in het open internet op een goede manier te borgen.

Wat wil Nederland ICT?

Nederland ICT wil dat de openheid die in het huidige internet ecosysteem is ingebakken behouden blijft. Deze openheid geeft vertrouwen en vertrouwen is nodig om nieuwe diensten te willen uitproberen. Vertrouwen geeft Nederland dan ook de beste uitgangspositie voor innovatie en groei.

Wat moet er gebeuren?

Vertrouwen in het open internet valt onder te verdelen in drie elementen:

Privacy

De regulering van privacy op internet dient robuust, consistent en tegelijkertijd flexibel te zijn.

Robuust zodat eindgebruikers een goede basis voor vertrouwen hebben als ze nieuwe technologische toepassingen of diensten gebruiken.

Consistent zodat het bedrijfsleven niet in elk land of in elke Duitse bondsstaat met aparte wetgeving wordt geconfronteerd. Zodat ze binnen een ‘Digital Single Market’ opereren met één juridisch kader in plaats van 44 verschillende kaders.

Flexibel zodat het mogelijk is om verschillende typen data, waarop verschillende beschermingsniveaus van toepassing kunnen zijn, ook daadwerkelijk verschillend te kunnen gebruiken.

Security

Verschillende buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten willen toegang tot data van eindgebruikers. Een hek om Europa zetten helpt niet, omdat ook nationale en in Europa gevestigde diensten grensoverschrijdend toegang willen of zich die toegang verschaffen. Toegang dient transparant te zijn. De juridische voorwaarden waaronder toegang verkregen wordt moeten kenbaar zijn, er moet een mogelijkheid tot bezwaar zijn en er dient controle op deze toegang plaats te vinden. Controle moet uitgevoerd worden door een onafhankelijke rechter.

Innovatie

Nederland moet haar positie als een van de meest digitale economieën in Europa behouden. Dit kan alleen door onderzoek en ontwikkeling in Nederland interessant te maken, te zorgen dat het onderwijs aansluit bij de skills die nodig zijn in de digitale 21e eeuw en een belasting- en investeringsvriendelijk klimaat te behouden, zodat initiële investeringen in Nederland gebeuren en niet in Silicon Valley.

Als erkende handelsnatie heeft Nederland voordeel bij open handel. Protectionisme is het einde voor een open internet. Het internet glijdt dan af van de open, creatieve en dynamische wereld die het nu is, naar een gebalkaniseerde omgeving, met hordes en onmogelijkheden. Groei is dan een illusie. Nederland moet zich binnen Europa sterk maken voor het open internet, want dat geeft Nederland en Europa de beste kans om te concurreren.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd