Internationale datastromen

Nederland ICT vindt het belangrijk dat data ook in de toekomst op een veilige en privacyvriendelijke manier kan blijven bewegen tussen landen. Soms bevat deze data immers (gevoelige) persoonsgegevens. Het is daarom goed dat hier op supranationaal niveau afspraken over worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld in de Privacy Shield-overeenkomst tussen Europa en de VS. Met dergelijke afspraken kunnen we ervoor zorgen dat de rechten van de Nederlanders ook in internationaal verband gerespecteerd worden en ICT-bedrijven zoveel als mogelijk binnen een level-playing field kunnen opereren.