Greening of ICT

Met succes: de afgelopen jaren is het energieverbruik van de ICT-sector nagenoeg stabiel gebleven, terwijl dataverkeer en -opslag met tientallen procenten per jaar blijven groeien. Voor de komende jaren wordt er zelfs een daling van het energieverbruik verwacht.

Wat doet Nederland ICT?

De telecombedrijven, grotere datacenters en ICT-dienstverleners, die samen 80% van de energie in de sector gebruiken, hebben zich in het MJA3 energie convenant gecommitteerd aan structurele energie-efficiencyverbetering. Binnen de MJA3 hebben deze ICT-bedrijven de afgelopen jaren honderden energiebesparende maatregelen genomen. Hiermee is ruim 3,5 PJ energie bespaard; een besparing gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van 50.000 huishoudens. Door deze besparing blijft het energie­verbruik van de sector vrij stabiel en is het ontkoppeld van de voortdurende sterke stijging van dataverkeer en -opslag.

Het energieverbruik van de MJA3-ICT was in 2014 16 PJ. Hiervan werd ruim twee derde ingekocht als duurzame energie.

MJA3-deelname

ICT-bedrijven die deelnemen aan de MJA3, spannen zich in om hun energie-efficiëntie jaarlijks met minimaal 2 procent te verbeteren. Elke vier jaar stellen ze een Energie Efficiency Plan (EEP) op. In 2020 dient er een efficiency-verbetering van 30 procent ten opzichte van 2005 gerealiseerd te zijn. Deelnemers aan de MJA3 kunnen dit bereiken door: verbetering van de eigen energie-efficiëntie (greening of IT), productie of inkoop van duurzame energie en maatregelen die bijdragen aan energiebesparing in de keten (greening by IT). Door MJA3 deelname zijn bedrijven vrijgesteld van de nieuwe Europese energie-audit-verplichting en voldoen ze met een goedgekeurd EEP aan de energie-eisen uit de Wet milieubeheer. Daarnaast kunnen ze onder voorwaarden gebruik maken van vrijstelling van energiebelasting boven 10GWh.

De MJA3 staat open voor nieuwe deelnemers. Kijk voor meer informatie op de pagina van ons MJA-netwerk.