Greening by ICT

Uit onderzoek blijkt dat extra aandacht voor ICT en energie kan leiden tot grote energiebesparingen. In de Routekaart ICT 2030 heeft Nederland ICT haar visie op dit onderwerp uitgewerkt. Hierbij zijn concrete terreinen benoemd waar ICT veel impact heeft op het energieverbruik in andere sectoren; gebouwde omgeving, slimme energienetwerken (smart grids) en vervoer & logistiek.

Ook in het #SMARTer2030 rapport, dat in 2015 door het Global e-sustainability Initiative is gepresenteerd, blijkt hoe groot de positieve impact van ICT op energiebesparing in andere sectoren is. ICT kan mondiaal 20% bijdragen aan de reductie van CO2-emissies in 2030 en daarmee de CO2-uitstoot stabiliseren op het niveau van 2015. Het rapport becijfert dat de energiebesparing met behulp van ICT groter is dan het energieverbruik van de ICT-sector zelf. Voor 2030 kan de positieve impact zelfs bijna een factor tien bedragen van het eigen energieverbruik van ICT.

Wat doet Nederland ICT?

Vanuit Nederland ICT wordt op verschillende manieren de ontwikkeling en toepassing van slimme ICT-oplossingen gestimuleerd. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan acties vanuit het SER Energieakkoord voor duurzame groei, waar Nederland ICT mede ondertekenaar van is. Daarnaast zijn er diverse initiatieven vanuit de topsector Energie (TKI Urban Energy / smart grids) waar de sector aan deelneemt. In de nieuwe Kennis- en Innovatie Agenda KIA ICT 2016-2019 wordt smart energy expliciet benoemd als thema voor verder onderzoek en ontwikkeling in de komende jaren.

Het doorbraakproject ICT & Energie vergroot de toepassing van slimme energiemanagement-oplossingen en stimuleert het flexibeler maken van energienetwerken door slimme vraagsturing bij bedrijven. Tenslotte worden in de MJA3 gebruikersgroep concrete case van keten-impact doorgerekend door deelnemende bedrijven.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd