Greening by ICT

Uit onderzoek blijkt dat extra aandacht voor ICT en energie kan leiden tot grote energiebesparingen. In de Routekaart ICT 2030 heeft Nederland ICT haar visie op dit onderwerp uitgewerkt. Hierbij zijn concrete terreinen benoemd waar ICT veel impact heeft op het energieverbruik in andere sectoren; gebouwde omgeving, slimme energienetwerken (smart grids) en vervoer & logistiek.

Ook in het #SMARTer2030 rapport, dat in 2015 door het Global e-sustainability Initiative is gepresenteerd, blijkt hoe groot de positieve impact van ICT op energiebesparing in andere sectoren is. ICT kan mondiaal 20% bijdragen aan de reductie van CO2-emissies in 2030 en daarmee de CO2-uitstoot stabiliseren op het niveau van 2015. Het rapport becijfert dat de energiebesparing met behulp van ICT groter is dan het energieverbruik van de ICT-sector zelf. Voor 2030 kan de positieve impact zelfs bijna een factor tien bedragen van het eigen energieverbruik van ICT.

Wat doet Nederland ICT?

Vanuit Nederland ICT wordt op verschillende manieren de ontwikkeling en toepassing van slimme ICT-oplossingen gestimuleerd. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan acties vanuit het SER Energieakkoord voor duurzame groei, waar Nederland ICT mede ondertekenaar van is. Daarnaast zijn er diverse initiatieven vanuit de topsector Energie (TKI Urban Energy / smart grids) waar de sector aan deelneemt. In de nieuwe Kennis- en Innovatie Agenda KIA ICT 2016-2019 wordt smart energy expliciet benoemd als thema voor verder onderzoek en ontwikkeling in de komende jaren.

Het doorbraakproject ICT & Energie vergroot de toepassing van slimme energiemanagement-oplossingen en stimuleert het flexibeler maken van energienetwerken door slimme vraagsturing bij bedrijven. Tenslotte worden in de MJA3 gebruikersgroep concrete case van keten-impact doorgerekend door deelnemende bedrijven.